การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ประกาศ กยท.
ประกาศ กยท.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มี.ค. 2563
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง 2563
 
             ตามที่การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวยาง 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 และประกาศการยางการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง 2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้น
            บัดนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปรญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2563 ลำดับที 1-10 และผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สำรอง ลำดับที่ 11-24 ดังบัญชีรายชื่อในไฟล์แนบด้านล่างนี้
 
 
หัวข้อ
Download
ประกาศ
เอกสารรับสมัคร
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสืทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศวันสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์