สรุปสถานการณ์ราคายาง วันที่ 21 - 25 มกราคม 2556

และแนวโน้มราคายาง วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556

สรุปสถานการณ์ราคายาง วันที่ 21 - 25 มกราคม 2556
- ราคา FOB กรุงเทพฯ/ ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์(SICOM)/ ตลาดล่วงหน้าโตเกียว(TOCOM) ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3(อัดก้อน) ส่งมอบเดือนมีนาคม 2556 มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 98.71, 97.17 และ 98.44 บาท สูงสุดที่ 99.15(จันทร์ที่ 21), 97.80(อังคารที่ 22) และ 98.73(พุธที่ 23) บาท/กก. ราคาผันผวน โดยรวมราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์ลดลงจากราคาเฉลี่ยสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ -1.44, -1.94 และ -0.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.44, 1.96, 1.00 ตามลำดับ

- ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET)  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (อัดก้อน) ส่งมอบเดือนมีนาคม 2556 มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 98.08 บาท สูงสุดที่ 99.00 บาท/กก.เมื่อวันอังคารที่ 22 ราคาผันผวน โดยรวมราคาเฉลี่ย ทั้งสัปดาห์ลดลงจากราคาเฉลี่ยสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ -1.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43

- ตลาดกลางยางพาราสงขลา/ สุราษฎร์ธานี/ นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 87.39, 87.00 และ 87.32 บาท สูงสุดที่ 87.61(พุธที่ 23), 87.29(ศักร์ที่ 25) และ 87.59(จันทร์ที่ 21) บาท/กก. ราคาผันผวนตามตลาดล่วงหน้า ปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก โดยราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์ลดลงจากราคาเฉลี่ยสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ -0.56, -0.64 และ -0.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64, 0.73 และ 0.56 ตามลำดับ

- ตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3(ไม่อัดก้อน) มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 88.98 บาท สูงสุดที่ 89.29 บาท/กก.เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ราคาผันผวน ปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก โดยรวมราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์ลดลงจากราคาเฉลี่ย สัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ -1.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ส่วนน้ำยางสดไม่มีการประมูล (ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555)

วันที่
U3 หาดใหญ่
U3 สุราษฎร์ฯ
U3 นครศรีฯ
S3 หาดใหญ่
La หาดใหญ่
R3 (F.O.B.กรุงเทพฯ)
R3 (AFET)
14
89.01
88.55
89.21
91.61
-
102.15
102.00
15
89.39
88.69
89.39
91.79
-
101.65
99.60
16
87.40
87.09
87.01
88.99
-
99.65
98.00
17
86.41
86.29
86.29
88.75
-
98.15
97.90
18
87.55
87.59
87.19
89.59
-
99.15
100.00
เฉลี่ย
87.95
87.64
87.82
90.15
-
100.15
99.50
21
87.59
86.59
87.59
89.29
-
99.15
98.00
22
87.60
87.11
87.27
89.15
-
99.15
99.00
23
87.61
87.12
87.28
88.91
-
99.00
98.20
24
86.85
86.89
86.89
88.68
-
98.00
97.60
25
87.29
87.29
87.59
88.88
-
98.25
97.60
เฉลี่ย
87.39
87.00
87.32
88.98
-
98.71
98.08
  +/-
-0.56
-0.64
-0.49
-1.16
-
-1.44
-1.42
%
-0.64
-0.73
-0.56
-1.29
-
-1.44
-1.43

วิเคราะห์สถานการณ์
ราคายาง ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ช่วงวันที่ 21 - 25 มกราคม 2556 ราคาผันผวน ปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก ทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน เนื่องจาก

- ปรับตัวตามตลาดหุ้นและราคาน้ำมัน

- ได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง และจีนอาจเข้าซื้อเพื่อสต๊อคก่อนหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ภาคใต้ของไทยใกล้เข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ (ปัจจัยบวก)

- นักลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และการประชุมคณะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของยูโรโซน รวมทั้งผลการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าในรอบ 15 เดือนยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคายาง (ปัจจัยลบ)

แนวโน้มราคายาง วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
ราคายาง ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ช่วงวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ราคาผันผวน ปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก เนื่องจาก

- มีแรงกดดันจากค่าเงินเยนผันผวนแข็งค่าขึ้น นักลงทุนจึงเทขายทำกำไร ประกอบกับจีนผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลกชะลอ การซื้อช่วงใกล้วันหยุดเทศกาลตรุษจีน และปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก เนื่องจากเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ผลผลิตยางของไทย ออกมากทุกปี อย่างไรก็ตามราคายางยังมีปัจจัยสนับสนุนจากพื้นที่ปลูกยางของไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ และรายงานตัวเลข เศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างดี สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ย่ำแย่เกินไป ซึ่งส่งผลให้ราคายาง ในระยะนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบจำกัด