การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานยางเครพ GMP ทางภาคอีสาน

วันที่ 12 ก.พ. 2560

            ปัจจุบันยางเครพเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเกษตรกรในการยกระดับรายได้จากการทำยางก้อนถ้วยเนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าถูกเอาเปรียบจากการประเมินค่าปริมาณเนื้อยางแห้งที่เรียก DRC ทำให้ต้องดำเนินการแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นยางเครพส่งต่อยังโรงงานยางแท่ง อย่างไรก็ตามการผลิตยางเครพเพียงเพื่อรีดน้ำออก ผ่านเครื่องเครพเพียง 3 หรือ 4 ครั้ง รีดออกมาเป็นผืนยาว ส่งยางเครพสดยังโรงงานยางแท่งนำไปผ่านเครื่องจักรอีกไม่กี่ตัว จะเป็นการลดต้นทุนการจัดการยางก้อนถ้วย ลดมลภาวะ ลดแรงงาน ให้กับโรงงานยางแท่งไปได้มาก ซึ่งกำไรที่ได้จากการแปรรูปเป็นยางเครพก็ไม่ได้มากมายนักเพราะโรงงานยางแท่งอาจต้องรับกับสภาวะเสี่ยงต่อการมีสิ่งปนเปื้อน เช่น ยางตาย หรือเศษพลาสติก ทำให้มองว่าการผลิตยางเครพส่งต่อยังโรงงานยางแท่งกลุ่มเกษตรกรก็ยังถูกเอาเปรียบอยู่ดี
            ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการในการผลิตยางเครพตามมาตรฐาน GMP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยางเครพให้เป็นแผ่นบาง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจากการยางแห่งประเทศไทยส่งต่อโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้เนื้อยางที่มีความสม่ำเสมอทุกครั้งที่ผลิต เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันในอนาคตอันใกล้นี้มาตรฐานยางเครพจะถูกยกระดับเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ใช้ยาง ให้คุณภาพยางเทียบเท่ากับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่ง STR10
              และจากการที่เจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคายได้ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ และสหกรณ์แปรรูปยางพาราขอนแก่น จำกัด อ. กระณวน จ. ขอนแก่น ที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะยกระดับการผลิตยางเครพให้ได้มาตรฐาน GMP คณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้เสนอแนะให้ทำการแก้ไขและปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หลักใหญ่เน้นความเป็นระเบียบที่สามารถทวนสอบกลับได้ ความสะอาด การสุขาภิบาล การจัดการให้เป็นระบบรวมทั้งการวางเครื่องจักรหลักและเครื่องจักรเสริมบางตัว เพื่อให้ยางเครพที่ผลิตออกมาได้คุณภาพ มาตรฐาน ทั้งนี้หากทั้งสองสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญกำหนด ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ จะเข้ามาติดตามเป็นระยะ ๆ และฝึกปฏิบัติให้จนกว่าจะได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยต่อไป
            ทั้งนี้หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 074894306-7
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์