การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ก้าวสู่ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิใจ

วันที่ 19 ก.พ. 2560

              จากการที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ผลักดันให้โรงอัดก้อนยางของสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 8,000 ตัน/เดือน นั้น
              จากความคืบหน้าการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อสร้างกลไกราคาที่สะท้อนตลาดที่แท้จริง สามารถใช้อ้างอิงการซื้อขายในระดับสากลทดแทนตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และสร้างเสถียรภาพด้านราคายางรูปแบบของตลาดกลาง มีการซื้อขายยางธรรมชาติล่วงหน้าแบบส่งมอบจริงซึ่งสินค้าที่ซื้อขายผ่านตลาดมี 2 ชนิด คือยางแท่ง STR 20 และ ยางแผ่นรมควัน RSS 3 ผู้ซื้อเป็นผู้ประกอบการส่งออก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เทรดเดอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ขายเป็นโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองอยู่ใน SICOM Approved Factory List หรือโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และมีการรับรองจากคณะกรรมการร่วมกันทั้ง 3 ประเทศ
             ในส่วนโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP จำนวน 6 แห่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จ. ยะลา ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จ. ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จ. ตรัง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ. ตรัง บริษัทพัทลุงแอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ. พัทลุง และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด จ. พัทลุง เป็นโรงงานนำร่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ ทั้ง 6 แห่งจะได้สมัครเป็นผู้ขายในตลาด RRM ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 นี้และจะต้องวางประกัน 20% ของมูลค่าสินค้า ส่วนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 60 จะได้เสนอขายในตลาด RRM ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
              ดังนั้นการจัดตั้งตลาดกลางระดับภูมิภาค ที่มีการรับรองคุณภาพสอดรับกับโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ของการยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นกลไกให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานการส่งออก สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดต้นทุน และเป็นช่องทางในการประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และทำให้ระบบตลาดเกิดความเข้มแข็งเกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง สำหรับความคืบหน้าในการก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ขายผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา ที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเอกชนในการส่งออกอีกต่อไป
            
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์