การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ลดปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสียหกเรี่ยราดบนถนน ยางก้อนถ้วยมาตรฐานGAP มีคำตอบ (10/06/60)

วันที่ 10 มิ.ย. 2560

          ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้จัดทำคำแนะนำสำหรับเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนยางทั้งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดได้อย่างถูกต้อง มีระบบกรีดตามคำแนะนำ การผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานที่กำหนด การจัดเก็บ การขนส่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เกษตรกรชาวสวนยางรายใดที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางจะออกใบรับรอง เพื่อแสดงถึงคุณภาพยางก้อนถ้วย ความปลอดภัยต่อเกษตรกร ความมั่นใจต่อผู้ประกอบการผลิตยางเครพหรือยางแท่ง ลดของเสียและกลิ่นเน่าเหม็น
          ประเด็นสำคัญหลักที่มักสร้างความรำคาญและความเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมคือการรั่วไหลของน้ำเซรั่มจากยางก้อนถ้วยหกเรี่ยราดลงถนน ส่งกลิ่นเหม็นนอกจากนี้ทำให้ถนนลื่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันกรมทางหลวงจึงมีมาตรการจับ/ปรับ ผู้ที่สร้างเดือดร้อน แต่นั่นเป็นเพียงปลายเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างจริง ๆ จัง ๆ
           ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพยางดิบ จึงได้จัดทำมาตรฐานยางก้อนถ้วย GAP โดยมีข้อกำหนดให้ผลิตยางก้อนถ้วยไม่เกิน 6 มีดกรีด ผึ่งไว้อย่างน้อย 2 คืน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการหกเรี่ยราดของน้ำเซรั่มในระหว่างการขนส่ง แต่หากต้องการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสดจำเป็นต้องหาทางป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการหกเรี่ยราดของน้ำเซรั่มที่ไหลออกจากตัวรถ ด้วยการใช้วัสดุที่สะอาดปิดมิดชิดบริเวณพื้นรถที่ใช้ในการขนส่งก้อนยางมายังจุดรวบรวมยาง
           การวางภาชนะบรรจุยางก้อนถ้วยบริเวณจุดรวบรวมยาง จะต้องวางพักไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้น้ำเซรั่มไหลจนเกือบหมด มิเช่นนั้นจะทำให้น้ำเซรั่มหกเรี่ยราดในขณะขนส่งไปยังโรงงานยางแท่งได้ และบริเวณรอบ ๆ สถานที่ที่วางยางก้อนถ้วยจะต้องมีคูระบายน้ำเพื่อให้น้ำเสียไหลไปลงระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียอีกทางหนึ่ง และจะต้องราดน้ำหมักชีวภาพบริเวณคูระบายน้ำเพื่อลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น
          หากเกษตรกรทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามคำแนะนำ จะสามารถลดกลิ่นเหม็น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยาง โรงงานยางแท่ง และชุมชน ก็คลี่คลายได้อย่างแน่นอน
          ท่านที่สนใจทั่วไปสามารถ download หลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย ได้ใน website การยางแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ประชาสัมพันธ์ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน facebook ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กันนะคะ
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
           
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์