การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศบท.ต. มุ่งพัฒนาบุคลากร ยกระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

วันที่ 19 ก.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการ "การพัฒนาบุคลากรระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005” จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
         มาตรฐาน ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลที่แสดงถึงการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมการบริหารจัดการตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ
           ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีสำนักงานและห้องปฏิบัติการตั้งอยู่พื้นที่ภายในการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา แต่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้ารับการอบรม นั่นหมายถึงการมุ่งหวังให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้จะได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในโอกาสต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : อนุรักษ์ บุญมาก
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์