การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. บุรีรัมย์จัดอบรมองค์ความรู้ด้านยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ติวเข้มสู่การเป็น SMART FARMER RUBBER

วันที่ 24 เม.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตร "พัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer ” ประจำปี 2562 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมต้อนรับ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางอย่างพอเพียงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
          นายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็น Smart Farmer Rubber โดยมี กยท. เป็น Smart officer คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านยางพารา รวมถึงเป็นผู้ประสานงานด้านยางพาราที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรโดยทั่วไป การจัดอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ "การทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” โดย นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หัวข้อ "ชาวสวนยางยุคใหม่ ก้าวไกลไปพร้อมกับ กยท.” โดย นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย และหัวข้อ "จิตวิญญาณ การเป็น Smart Farmer” โดย นายทรงธรรม จั่นทรัพย์ อดีตที่ปรึกษาด้านการเกษตรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน คาดว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเต็มตัว และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเกษตรกรอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง
           ด้าน นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ "การทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” กล่าวว่า นโยบาย Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง กยท. ได้มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้ก้าวสู่ Smart Farmer Rubber เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านยางพารา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Farmer ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยางรุ่นต่อไป
          อาชีพการทำสวนยางพาราอยู่คู่กับเกษตรกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันด้วยสภาวะและปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับตัวให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ การน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้เนื้อที่ในสวนยางบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้ชาวสวนยางอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
พลอยประภัสร์ แซ่โง้ว / ข่าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์