การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ ศึกษา – ดูงานการบริหารจัดการยางพาราและเทคโนโลยีการแปรรูปยาง

วันที่ 30 เม.ย. 2562

        เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. 62 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นำโดยผู้ว่าการ กยท. ให้การต้อนรับ Minister Saw Aung Myint Khine รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. พร้อมดูงานด้านการวิจัย - พัฒนาคุณภาพยาง ต่อยอดการนำวัตถุดิบยางพาราสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง
        นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง และคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 20 คน เพื่อเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. งานวิจัย เทคโนโลยีด้านยางพารา เพื่อพัฒนามาตรฐานยาง ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งถือเป็นการให้ความร่วมมือในฐานะประเทศสมาชิกของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (the International Rubber Research and Development Board : IRRDB)
       ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูงานครั้งนี้ กยท. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบมาตรฐานคุณภาพยาง การวิจัยและแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ณ สถาบันวิจัยยาง และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ของ กยท. จากนั้นนำคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เพื่อชมแปลงเพาะขยายพันธุ์ยาง และเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยาง STR 20 ของไทย โดยถือเป็นการสร้างโอกาสเข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมยางในรัฐมอญในอนาคตได้ นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาการจัดการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทยที่มีการแปรรูปและส่งออกยาง STR 20 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จากนั้น กยท. ได้นำคณะฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยางพารา "Rubber Land” จ.ชลบุรี และเข้าศึกษากระบวนการแปรรูปยางแผ่นรมควันของบริษัท สุภาคย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและส่งออกยางให้กับผู้ผลิตยางล้อที่มีชื่อเสียง จึงถือได้ว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญครั้งนี้ เป็นการได้ศึกษายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์