การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. ครบรอบ ปีที่ 4 ชูนวัตกรรม - งานวิจัยยางเชิงพาณิชย์ พร้อม ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบยางพาราอย่างมั่นคงยั่งยืน

วันที่ 15 ก.ค. 2562

      วันนี้(15 ก.ค.62) การยางแห่งประเทศไทย จัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 4 โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดแสดงผลงานวิจัยยางพาราต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อม ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งมั่นพัฒนาระบบยางพาราสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
       นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะองค์กรกลางบริหารจัดการยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายางพาราระบบ โดยบูรณาการร่วมกับภาคเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการยางพารา เพื่อให้วงการยางพาราไทยมีความเติบโต ก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแปรรูป และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลักดันไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP/GAP, FSC, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหายางพาราในภาพรวมของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา พัฒนาระบบบริหารโรงงานยางพาราทั้ง ๖ แห่งของ กยท. ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015
       นายเยี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานปีนี้ จัดให้มีพิธีตักบาตรเช้า พิธีสงฆ์ สักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลเชิดชูคนดีมีคุณธรรมของ กยท. ประจำปี 2562 พิธีมอบหุ่นยางพารา ฝึกช่วยชีวิต CPR ภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย กยท. มอบหุ่นยางพาราให้หน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนและอบรมปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และหน่วยงานอื่นที่ขอรับสนับสนุน
       "กยท. ได้สนับสนุนพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ให้เกิดเป็นชิ้นงานเพื่อนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ กยท. มีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการผลักดันและส่งเสริมให้งานยางพาราของประเทศ ก่อเกิดรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์