logo
Facebook raot   th  en

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  HOT NEWS  
  ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม  
 
 
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
 
 
สถิติยางพาราและฐานข้อมูล
สถิติยางพาราและฐานข้อมูล
 
 
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
 
 
สารคดีเปิดโลกยาง
สารคดีเปิดโลกยาง
 
 
 


 
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตร
 
 
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
การชำระเงินสงเคราะห์ Electronic ผ่านระบบNSW
 
 
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องผสมน้ำยางกับสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (24/04/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องบดสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (24/04/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพ (Dyanamic Mechanical Thermal Analysis) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/04/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบหาความหนืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/04/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (21/04/2560)
     
ข่าวยางพารา


เกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร บริการ กยท.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • พรบ. กยท.
 • คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 • ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย
 • โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย
 • แผนวิสาหกิจ กยท.
 • แผนกิจกรรมเพื่อสังคม กยท.
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี กยท.
 • การบริหารความเสี่ยง กยท.
 • รายงานการเงิน กยท.
 • ผลการดำเนินงาน กยท.
 • รายงานประจำปี กยท.
 • ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สถานที่ติดต่อการยางแห่งประเทศไทย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ข่าวยางพารา กยท.
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวประกาศ
 • ราคายาง
 • การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
 • สถิติยางพาราและฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยาง
 • วิชาการยางพารา
 • การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
 • การขึ้นทะเบียนเกษตร
 • สารคดีเปิดโลกยาง
 • การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต
 • ชมการถ่ายทอดสด

 • สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
  เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241  Email: orf2008@rubber.mail.go.th
  ipv6 ready
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์