Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน กันยายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432 ต่อ 33

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
22 กันยายน 2563
51.70
47.70
54.10
57.69
58.00
นครศรีธรรมราช
62.00
21 กันยายน 2563
51.30
47.30
54.29
58.06
58.06
สงขลา
61.90
18 กันยายน 2563
50.60
47.00
53.20
57.29
57.29
สงขลา
61.30
17 กันยายน 2563
50.35
47.00
-
56.46
56.46
สงขลา
60.20
16 กันยายน 2563
49.80
47.00
-
55.30
55.30
สงขลา
60.05
15 กันยายน 2563
49.40
46.80
52.45
54.39
54.65
นครศรีธรรมราช
59.55
14 กันยายน 2563
49.20
46.50
52.00
53.89
53.89
สงขลา
59.05
11 กันยายน 2563
49.20
46.40
51.45
53.40
53.75
สุราษฎร์ธานี
58.90
10 กันยายน 2563
49.50
46.30
51.30
54.49
54.49
สงขลา
59.50
9 กันยายน 2563
50.15
46.30
51.80
54.49
54.49
นครศรีธรรมราช
59.90
8 กันยายน 2563
50.60
46.00
-
56.10
56.10
สงขลา
61.25
3 กันยายน 2563
54.05
46.00
56.55
59.99
60.11
สุราษฎร์ธานี
63.85
2 กันยายน 2563
53.10
45.80
56.69
61.95
61.97
สุราษฎร์ธานี
64.65
1 กันยายน 2563
52.10
45.00
55.39
60.05
60.05
สงขลา
62.90
31 สิงหาคม 2563
50.70
44.00
-
58.25
58.39
สุราษฎร์ธานี
61.50
28 สิงหาคม 2563
49.00
43.50
51.65
56.37
56.63
สุราษฎร์ธานี
59.90
27 สิงหาคม 2563
48.30
43.20
51.00
55.09
55.19
สุราษฎร์ธานี
58.65
26 สิงหาคม 2563
47.80
43.00
49.88
53.19
53.62
นครศรีธรรมราช
57.80
25 สิงหาคม 2563
47.00
43.00
-
52.19
52.65
สุราษฎร์ธานี
56.70
24 สิงหาคม 2563
46.50
42.80
49.00
51.39
51.39
สงขลา
55.80
21 สิงหาคม 2563
46.00
43.00
48.29
50.32
50.32
สงขลา
54.85
20 สิงหาคม 2563
46.65
43.00
47.88
50.05
50.31
สุราษฎร์ธานี
54.60
19 สิงหาคม 2563
45.35
43.00
-
50.15
50.25
สุราษฎร์ธานี
54.40
18 สิงหาคม 2563
45.05
43.00
47.35
49.88
49.88
สงขลา
54.10

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683