ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า บริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณแปลงผลิตพันธุ์ยางดอกกราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดินด้วยวิธีวัดความถ่วงจำเพาะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาอุณหภูมิสูง 1100 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 24 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฎิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 5L

1 2 3 4 5 »
« Back