ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 จ้าง Clipping News Online iQNewsClip เพื่อตรวจข่าวประจำวัน ปีงบประมาณ 2564

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ กยท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตยางแท่งสกิม กองจัดการโรงงาน 2

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกแทนยางร่วมกับพืชชนิดอื่น จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม และหนังสือหลักการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก (ขุดตอ/กวาดเผา/ไถ 3 จาน/7 จาน/ทำขั้นบันได) จำนวน 910 ไร่ แผนกผลิต 3 (ห้วยน้ำฉา) กองจัดการสวนยาง 3

ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเกียร์บ็อก Gear Box จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-18 ก.ย.63

1 2 3 4 5 »
« Back