จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563

สตก.จ.สุราษฎร์ธานี ยกเลิกประกาศประกวดราจ้างทำพาเลทวางยางแผ่นดิบ

ประกาศ กยท.จ.พังงา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย,แม่บ้าน,และคนสวน

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เรื่องประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายไม้แปรรูปอบแห้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำพาเลทวางยางแผ่นดิบ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร จำนวน 350 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างทำพาเลทวางยางแผ่นดิบ ขนาด 1.00x1.50 เมตร จำนวน 350 อัน

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2563

1 2 3 4 5 »
« Back