ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กยท.จ.ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กยท.จ.ขอนแก่น

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแปลงผลิตพันธุ์ยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับสกัดตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบการบ่มเร่ง 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

« 6 7 8 9 10 »
« Back