ประกาศจ้างทำลูกกลิ้งรีดยางฯ จำนวน 6 ลูก

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างบำรุงรักษาระบบการเงินและบัญชีของ กยท. และจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office

ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อแม่ปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย),โบรอนและสารปรับปรุงดิน จำนวน 32,940 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:@๒๐๑๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการยางแห่งประเทศเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ ของกองจัดการสวนยาง 3 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผวก.) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกรดฟอร์มิคสำหรับโครงการส่งเสริิมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ด้วยิวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

« 11 12 13 14 15 »
« Back