ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานควบคุมยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ การถ่ายทอกความรู้ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางฯฮักลำโดมใหญ่ จำกัด กยท.ส.เดชอุดม

ประกาศผู้ การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม สูตร 30-5-18 โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม สูตร 30-5-18 โครงการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนให้กับแปลงใหญ่ยางพารา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงงานต้นแบบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณแปลงผลิตพันธุ์ยางดอกกราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

« 11 12 13 14 15 »
« Back