ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสำรองกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site)

ประกาศกองจัดการโรงงาน 4 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเดือยหมูลำเลียงสแตนเลส จำนวน 5 ชุด

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สตก.จ.สุราษฎร์ธานี จ้างทำพาเลทขนาด 1.00*1.50 เมตร จำนวน 350 อัน

1 2 3 4 5 »
« Back