ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรระบบสารสนเทศ (EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาปะทิว เรื่อง ประกวดราคาสร้างต่อเติมโครงหลังคา พร้อมรางน้ำ อาคาร คสล.2 ชั้น สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 826 กระสอบ โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 กิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 »
« Back