ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง จำนวน1ตัว งบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกไฮโดรลิก ขนาด100 ตัน จำนวน 1 ตัวงบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกียร์บล็อกเครื่องเครปเปอร์1จำนวน 1 ตัวงบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกียร์บล็อก เครื่องทวินสกรูจำนวน 1 ตัว งบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวเผาแก๊ส 7/2และ4/2จำนวน2 ชุดงบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRamp โหลดสินค้าจำนวน 1 ตัว งบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กจร.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง งบลงทุน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศหลักเกณฑ์และประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง ปลายไม้้้และเศษไม้ฯ

ประกาศหลักเกณฑ์และราคาในการจำหน่ายสินค้า (ปีกไม้ และขี้เลื่อย หรือส่วนประกอบอื่นของต้นยางที่ไม่่สามรถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอบแห้งได้้)

1 2 3 4 5 »
« Back