ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโฟลคลิฟท์ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๗ คัน

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานช่างชนิดพื้นโต๊ะ จำนวน 3 ตัว

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ พร้อมให้คำปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาแรงงานลงยางและเก็บตัวอย่างยาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า

1 2 3 4 5 »
« Back