ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ยาว 290 เมตร (รอบสำนักงาน 3 ด้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบทรัพยากรบุคคล (HRM)โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกองจัดการโรงงาน 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะพร้อมระบบการ Reject อัตโนมัติและติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกองจัดการสวนยาง1 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกวดราคาซื้อเกียร์บ็อก Gear Box จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเจลยางประคบร้อน-เย็น เพื่อเป็นของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ กยท. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4 5 »
« Back