ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศขอบเขตของงานพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 เรื่องประกวดราคาซื้อเครนไฟฟ้าแบบรางเลื่อน ขนาด 5 ตัน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดยกร่องเตรียมพื้นที่พร้อมปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 133 ไร่่

ประกาศศูนย์วิจัยยางหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดโค่นต้นยางพารา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 4 5 »
« Back