ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา แผนกผลิต 3 กองจัดการสวนยาง 1

ประกาศขายทอดรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศราคาจำหน่ายสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปราบวัชพืชสวนยางกรีดได้ด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารเคมี จำนวน 3,530.26 ไร่

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

« 6 7 8 9 10 »
« Back