ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 29/05/2562 - 04/06/2562)

เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ 100 คูณ 100 จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ลูก ณ กองจัดการสวนยาง 2

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 14,961.30 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร 25-8-18 จำนวน 2,692 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศุนย์วิจัยยางหนองคาย เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพาราส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง

ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเรียงตามลำดับราคาต่ำที่สุด จำนวน 3 ราย (โครงการจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพาราฯ)

ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างแรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้งทั้งกระบวนการ

« 6 7 8 9 10 »
« Back