logo
Facebook raot   th  en

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ความรู้คู่เกษตรกรชาวสวนยางพารา


 
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
 
 
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิก
การชำระเงินสงเคราะห์ Electronic ผ่านระบบNSW
 
 
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 


 
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตร
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
 
 
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม  
  Hot News  
  ยางเป็นข่าว  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ กาายางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62) (18/10/2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพิมพคู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท. กำหนด) ประจำปี 2563 (16/10/2562)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสำรองกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16/10/2562 - 18/10/2562 (15/10/2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหลังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) (11/10/2562)
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปอบแห้ง (11/10/2562)
     
หน้าหลัก >> VDO ผู้บริหาร
ข่าวสาร กยท. >>
VDO ผู้บริหาร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์