logo
Facebook raot   th  en

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ความรู้คู่เกษตรกรชาวสวนยางพารา


 
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
 
 
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิก
การชำระเงินสงเคราะห์ Electronic ผ่านระบบNSW
 
 
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 


 
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตร
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
 
 
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม  
  Hot News  
  ยางเป็นข่าว  
กยท. ยัน พร้อมเปิดรับทุกบริษัท ขอรับรองมาตรฐานวัสดุงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ย้ำชัด ไม่เคยเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม มุ่งเพิ่มการใช้ยางในประเทศ - ยกระดับรายได้ชาวสวนยาง (24/06/2562) กยท. พร้อมเปิดรับบริษัท เข้าตรวจสอบคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มฯ ทั่วประเทศ ยืนยันขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (23/06/2562)
กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ (13/06/2562) กยท. ดันสถาบันเกษตรกรฯ อีสาน ก้าวสู่บทบาทผู้ค้ายางก้อนถ้วยคุณภาพดี โรงงาน – ตลาดกลางยางฯ พร้อมรับซื้อในราคาเหมาะสมชี้นำตลาด (10/06/2562)
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 342,800 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (25/06/2562)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (25/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแม่ปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 26,100 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/06/2562)
ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/06/2562)
     
หน้าหลัก >> VDO ผู้บริหาร
ข่าวสาร กยท. >>
VDO ผู้บริหาร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์