logo
Facebook raot   th  en

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ความรู้คู่เกษตรกรชาวสวนยางพารา


 
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
 
 
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิก
การชำระเงินสงเคราะห์ Electronic ผ่านระบบNSW
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VAS/Gateway) วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มธนาคารรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
     
 
 
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 


 
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตร
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
 
 
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม  
  Hot News  
  ยางเป็นข่าว  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการร่วมทุนผลิตและพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/03/2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางเรื่อง ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง จำนวน 1 คัน (08/03/2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ขายทอดตลาดไม้ยางพารา เนื้อที่ 665.56 ไร่ฯ แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 1 (05/03/2564)
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (05/03/2564)
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2564)
     
หน้าหลัก >> VDO ผู้บริหาร
ข่าวสาร กยท. >>
VDO ผู้บริหาร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์