การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 3 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ส.ค. 2560 (8 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 (3 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 790 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 (3 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 812 ครั้ง
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (3 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 867 ครั้ง
กำหนดราคากลางทำแท็งค์บรรจุน้ำกรดซัลฟิวริค ขนาดบรรจุ 17,000 กิโลกรัม และอุปกรณ์ติดตั้งเป็นใบใหญ่ใบเดียว ขนาดบรรจุ 17,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 (งบลงทุนปี 2559) (2 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาป หนู (2 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง (2 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง (2 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 3 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (2 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้าง ป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยและเสาธงใหญ่ บนดาดฟ้าอาคาร 1 (31 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 668 ครั้ง
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) จำนวน 4,500 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 (31 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคารศูนย์อุตสาหกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 1 รายการ (27 ก.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคา(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ค. 2560)
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อแอมโมเนีย 99.5% เพื่อผลิตน้ำยางข้น จำนวน 8,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 (27 ก.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ จำนวน 17 รายการ (352,600 เล่ม) (26 ก.ค. 2560)
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อ TMTD (Tetramethlthiuram Disulfide) จำนวน 4,500 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 (25 ก.ค. 2560)
(ร่าง) ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 ก.ค. 2560 (25 ก.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์