การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (16 พ.ย. 2558)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 18 คัน (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ 13-18 พ.ย.58) (13 พ.ย. 2558)
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านยางพาราผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง(รวมVat7%) (12 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร (11 พ.ย. 2558)
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคคลากร (10 พ.ย. 2558)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ (10 พ.ย. 2558)
ประกาศ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (10 พ.ย. 2558)
ประกาศจัดซื้อเครื่อง GPS จำนวน 250 เครื่อง (10 พ.ย. 2558)
เชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 726 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 งาน โดยวิธีตกลงราคา (6 พ.ย. 2558)
จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ประจำปี 2559 จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข และตามราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร (5 พ.ย. 2558)
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ จำนวน 7 ชุด (5 พ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ประกาศ สกย.จ.เบตง เรื่อง จำหน่ายรถยนต์โดยวิธีการขายทอดตลาด (4 พ.ย. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบราคา การจัดซื้อพลาสติกสีดำทีบ หนา0.1 มิลลิเมตร (3 พ.ย. 2558)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เครื่งยนต์ดีเซล ดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 22 คัน (3 พ.ย. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยางเดิม) จำนวน 2 แปลง (2 พ.ย. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อน้ำกรดกำมะถัน 98% (31 ต.ค. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ (31 ต.ค. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ฝ่ายโรงงาน 5 จังหวัดอุดรธานี (30 ต.ค. 2558)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม (30 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์