การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) (27 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย (26 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2562)
ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ส.ค. 2562)
ประกาศ กองจัดการโรงงาน ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ส.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ประกาศราคาจำหน่ายไม้พาเลทแปรรูปสดของกองจัดการโรงงานไม้ยาง (22 ส.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (22 ส.ค. 2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสำรองกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ส.ค. 2562)
จัดซื้อจัดจ้าง ไตรามาส 3/62 (22 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form (22 ส.ค. 2562)
ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ โครงการ การสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (21 ส.ค. 2562)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (21 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2562)
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการบ่มเร่ง 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2562)
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือสำหรับสกัดตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปราบวัชพืชสวนยางกรีดได้ด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารเคมี จำนวน 3,530.26 ไร่ กองจัดการสวนยาง 2 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคาจำหน่ายสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง (20 ส.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์