การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกรดฟอร์มิคและปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)สำหรับโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ ของกองจัดการสวนยาง 3 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (16 ก.ค. 2563)
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง จำนวน 1 งาน (16 ก.ค. 2563)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) สำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (15 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2563)
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ดูดควันและไอระเหยของสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง (15 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระเรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (14 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563) (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดมเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2563 (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ค. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (13 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์