การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่าย ขี้เลื่อย ขี้เลื่อยประเภท 3 และไม้ท่อนเสื่อมสภาพ ของกองจัดการโรงงานไม้ยาง (26 พ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง (26 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค. - ก.ย. 63) กยท.จ.กระบี่ (26 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25-30/11/2563) (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) ของ ศรย.จ.กระบี่ี่ (25 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องสแกนนิ้วเวลาทำงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2563)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับและออกแบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ ชื่อวารสารยางพารา และจ้างพิมพ์หนังสือการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมกับยางพารา Good Agricultural Practices (GAP) (24 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/63-08/12/2563) (24 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการรักษามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ย. 2563)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (16 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร กยท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดจ้างผลิตสื่อแนะนำองค์กร 3 ภาษา) (13 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2563)
ประกาศร่าง (TOR) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกวดราคาซื้อแม่พิมพ์ปืนสั้น 4 หลุม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 15 คัน และหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/11/63-02/12/2563) (12 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) V3 (11-16/11/2563) (12 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การยางแห่งประเทศไทย (Stock Photo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2563)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน จำนวน 25,000 เล่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์