การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ม.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชฉีดทางใบ (ชนิดเผาไหม้) จำนวน 3,985 ลิตร กองจัดการสวนยาง 1 (5 ม.ค. 2561)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๙ รายการ (4 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS) (3 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference และระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26 ธ.ค. 2560 - 8 ม.ค. 2561) (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร 25-8-18 จำนวน 5,725 ตัน (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 30,430 ตัน (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร 20-8-20 จำนวน 13,803.90 ตัน (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference และระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ครั้งที่ ๒ (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิติผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในวาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ (โดยวิธีคัดเลือก) (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขึ้นรูปยางแบบฉีด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ injection moulding machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 923 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เปิดกรีดยางดูกาลปี 2560 จำนวน 2 รายการ (7 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงซ่อมบำรุง และปรับปรุงห้องพัสดุเก็บน้ำมัน) (7 ธ.ค. 2560)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (7 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์