Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
3/8/63
42.95
43.52
43.25
50.35
50.10
47.27
48.92
40.30
35.00
4/8/63
43.55
43.75
43.55
50.55
50.30
47.65
49.43
40.30
35.00
5/8/63
43.65
43.86
43.65
50.60
50.35
47.70
50.59
40.70
35.15
6/8/63
44.00
44.29
44.19
50.90
50.65
48.05
50.58
40.75
35.30
7/8/63
44.79
44.89
44.79
51.80
51.55
49.15
51.51
41.50
35.30
10/8/63
0.00
46.09
45.99
52.60
52.35
49.06
51.52
42.25
35.60
11/8/63
0.00
46.42
0.00
53.00
52.75
48.16
50.19
42.35
35.80
13/8/63
0.00
46.59
46.69
53.25
53.00
48.64
50.54
41.90
35.80
14/8/63
47.00
47.25
47.02
54.00
53.75
48.92
50.60
42.05
35.80
17/8/63
47.25
47.59
0.00
54.15
53.90
49.58
51.86
42.00
35.80
18/8/63
47.35
47.95
47.59
54.30
53.05
49.85
51.73
42.05
35.80
19/8/63
0.00
48.23
47.89
54.60
54.35
50.04
52.59
42.15
35.80
20/8/63
47.88
48.35
48.05
54.60
54.35
49.57
51.97
42.15
35.80
21/8/63
48.29
48.89
48.79
55.05
54.80
49.50
52.44
42.70
35.80
24/8/63
49.00
49.06
0.00
56.00
55.75
49.71
53.57
42.70
35.65
25/8/63
0.00
49.79
0.00
56.90
56.65
51.93
56.45
43.35
35.80
26/8/63
49.88
50.37
49.99
58.00
57.75
51.53
56.28
43.90
35.80
27/8/63
51.00
52.38
51.59
58.85
58.60
52.62
56.88
44.50
35.90
28/8/63
51.65
53.09
0.00
60.10
59.85
56.55
58.55
45.05
36.10
31/8/63
0.00
55.25
54.85
61.70
61.45
56.85
57.96
45.75
36.40
ค่าเฉลี่ย
47.02
47.88
47.19
54.56
54.27
50.12
52.71
42.42
35.67


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683