Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
2/11/63
71.19
71.35
68.26
78.20
77.95
70.01
73.98
50.50
51.90
3/11/63
0.00
68.66
67.25
74.10
73.85
0.00
73.37
48.35
49.20
4/11/63
65.30
65.46
65.35
70.75
70.50
62.76
67.74
47.95
45.25
5/11/63
59.60
61.39
60.63
66.50
66.25
63.53
66.87
47.45
42.90
6/11/63
60.00
0.00
0.00
67.30
67.05
65.75
65.79
47.70
40.50
9/11/63
59.19
60.63
60.53
66.30
66.05
63.99
64.45
47.20
39.70
10/11/63
0.00
60.99
60.79
66.30
66.05
60.43
63.99
46.65
39.80
11/11/63
60.39
61.96
60.19
66.95
66.70
62.10
66.91
46.85
40.15
12/11/63
61.62
62.05
0.00
68.10
67.85
67.64
69.00
47.55
40.45
13/11/63
62.39
62.73
62.63
70.50
70.25
67.85
69.60
47.75
41.70
16/11/63
0.00
64.81
64.35
71.05
70.80
68.89
71.60
48.40
43.90
17/11/63
62.49
63.96
63.25
70.25
70.00
66.43
70.02
48.50
43.90
18/11/63
0.00
62.85
62.45
68.50
68.25
64.64
70.48
47.75
43.30
19/11/63
60.40
61.05
60.92
68.60
68.35
66.90
71.64
47.40
43.30
20/11/63
0.00
61.75
61.57
69.05
68.80
67.08
70.10
47.60
43.60
23/11/63
60.59
62.26
62.05
69.30
69.05
0.00
72.90
48.05
43.70
24/11/63
60.90
62.36
62.16
69.90
69.65
67.32
72.35
48.20
43.70
25/11/63
0.00
62.93
62.83
70.75
70.50
68.45
72.53
48.60
43.90
26/11/63
61.33
63.57
62.39
71.65
71.40
68.14
72.43
48.80
43.90
27/11/63
0.00
63.83
62.50
71.75
71.50
70.51
73.25
49.00
43.90
30/11/63
0.00
64.86
65.26
73.60
73.35
0.00
0.00
50.00
44.85
ค่าเฉลี่ย
61.95
63.47
62.91
69.97
69.72
66.25
69.95
48.11
43.50


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683