Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน มีนาคม 2563

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
2/3/63
41.11
42.56
42.36
50.45
50.20
49.87
50.30
42.70
36.30
3/3/63
42.05
42.56
43.00
50.65
50.40
50.88
50.93
42.55
35.80
4/3/63
41.60
42.58
42.23
50.75
50.50
49.65
50.68
42.55
35.15
5/3/63
41.83
42.65
42.55
50.85
50.60
50.44
50.45
42.55
34.75
6/3/63
41.99
42.71
42.55
50.65
50.40
49.84
50.07
42.45
34.65
9/3/63
40.88
41.95
41.81
50.00
49.75
47.92
48.37
41.75
34.15
10/3/63
40.90
42.05
42.02
49.20
48.95
48.80
49.32
41.10
33.45
11/3/63
41.49
42.16
42.51
49.30
49.05
48.56
49.51
41.05
33.45
12/3/63
40.88
42.25
41.95
48.90
48.65
47.64
49.49
40.90
33.55
13/3/63
41.39
41.45
41.25
48.25
48.00
47.60
50.03
40.65
33.25
16/3/63
41.07
41.55
41.36
48.60
48.35
46.80
49.34
40.80
32.65
17/3/63
40.95
41.55
41.39
48.75
48.50
46.77
50.22
41.15
32.85
18/3/63
41.11
41.55
41.51
48.85
48.60
46.69
47.12
41.20
33.00
19/3/63
40.21
41.02
40.21
48.20
47.95
44.01
47.26
40.45
32.40
20/3/63
39.88
40.28
39.88
47.20
46.95
0.00
46.65
39.70
31.90
23/3/63
38.95
39.28
39.12
47.05
46.80
41.64
46.43
39.45
31.70
24/3/63
38.88
39.33
39.22
46.20
45.95
41.88
44.90
39.20
31.40
25/3/63
38.88
39.75
39.65
46.20
45.95
43.41
44.33
39.00
31.40
26/3/63
38.05
39.45
39.33
46.00
45.75
43.02
44.19
38.65
31.40
27/3/63
38.35
38.85
38.35
45.70
45.45
0.00
0.00
38.45
31.45
ค่าเฉลี่ย
40.52
41.28
41.11
48.59
48.34
46.97
48.40
40.82
33.23


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683