Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน มกราคม 2563

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
2/1/63
38.90
39.86
39.66
47.95
47.70
0.00
49.70
44.55
29.70
3/1/63
39.05
39.66
39.66
47.80
47.55
0.00
48.95
44.80
30.95
6/1/63
39.45
39.80
39.75
48.60
48.35
52.01
50.41
44.80
32.75
7/1/63
39.59
40.02
39.95
48.90
48.65
51.67
50.89
44.80
32.95
8/1/63
40.07
40.36
40.47
49.15
48.90
52.40
51.58
45.00
33.15
9/1/63
40.40
40.76
40.75
49.20
48.95
0.00
52.97
45.15
33.40
14/1/63
41.20
42.05
42.02
50.15
49.90
53.91
52.72
45.30
34.50
15/1/63
39.99
42.25
42.05
50.40
50.15
52.25
52.68
45.40
34.80
16/1/63
41.53
42.26
42.06
50.45
50.20
52.66
52.26
45.95
34.80
17/1/63
41.85
42.46
42.55
50.45
50.20
52.80
52.79
46.30
35.30
20/1/63
41.95
42.55
42.46
50.05
49.80
51.48
51.55
45.90
34.65
21/1/63
41.40
42.05
42.10
49.70
49.45
49.79
51.01
45.75
34.05
22/1/63
41.05
41.76
41.75
49.25
49.00
49.31
50.77
45.05
34.05
23/1/63
40.75
41.76
41.66
49.05
48.80
49.98
50.25
44.65
34.05
24/1/63
40.50
41.50
40.50
48.75
48.50
48.53
0.00
44.40
34.20
27/1/63
0.00
39.40
39.88
48.45
48.20
46.16
0.00
44.20
34.35
28/1/63
39.85
40.82
40.65
48.15
47.90
49.09
48.16
43.55
34.15
29/1/63
40.30
40.95
41.09
48.25
48.00
50.71
49.00
43.20
33.75
30/1/63
40.40
41.06
41.05
48.30
48.05
49.84
48.64
43.40
33.75
31/1/63
40.60
41.48
41.46
48.05
47.80
50.34
48.78
43.20
33.44
ค่าเฉลี่ย
40.46
41.14
41.08
49.05
48.80
50.76
50.73
44.77
33.64


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683