Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
5/5/63
0.00
37.66
37.45
44.25
44.00
0.00
0.00
37.00
33.40
7/5/63
37.03
37.65
37.75
44.85
44.60
44.15
44.05
37.25
33.05
8/5/63
37.25
37.86
37.86
44.80
44.55
43.94
44.02
37.25
32.85
12/5/63
0.00
37.86
37.86
44.90
44.65
43.39
43.54
37.45
32.85
13/5/63
0.00
37.65
37.55
44.70
44.45
43.18
42.98
37.10
33.00
14/5/63
37.59
37.45
0.00
44.50
44.25
43.01
42.72
36.85
33.05
15/5/63
0.00
0.00
0.00
44.55
44.30
43.13
42.92
36.75
33.20
18/5/63
0.00
36.57
0.00
44.65
44.40
42.69
42.61
37.05
33.40
19/5/63
37.07
0.00
37.19
44.70
44.45
42.84
42.53
37.15
33.50
20/5/63
0.00
0.00
0.00
44.70
44.45
42.93
42.69
37.30
33.90
21/5/63
0.00
0.00
37.71
44.75
44.50
43.82
42.96
37.50
34.05
22/5/63
0.00
37.16
0.00
44.95
44.70
42.60
43.00
37.55
34.25
25/5/63
0.00
37.35
0.00
44.95
44.70
41.90
0.00
37.45
34.50
26/5/63
37.59
0.00
0.00
45.05
44.80
43.05
42.57
37.55
34.65
27/5/63
0.00
0.00
37.25
45.25
45.00
42.90
42.36
37.55
35.00
28/5/63
37.61
0.00
37.56
45.40
45.15
42.65
41.83
37.65
35.10
29/5/63
0.00
0.00
37.89
45.70
45.45
42.69
42.10
37.85
35.30
ค่าเฉลี่ย
37.36
37.47
37.61
44.86
44.61
43.05
42.86
37.31
33.83


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683