21 มิถุนายน 2561
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  43.70
ยางแผ่นรมควัน  46.09
FOB. กรุงเทพ  50.75
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  44.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..