28 มกราคม 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  39.85
ยางแผ่นรมควัน  42.02
FOB. กรุงเทพ  47.95
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  41.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..