22 มกราคม 2564
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  55.55
ยางแผ่นรมควัน  57.85
FOB. กรุงเทพ  64.50
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  46.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..