5 มิถุนายน 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  39.21
ยางแผ่นรมควัน  42.22
FOB. กรุงเทพ  46.45
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  44.30
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..