23 มกราคม 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  43.77
ยางแผ่นรมควัน  46.77
FOB. กรุงเทพ  52.00
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  39.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..