9 สิงหาคม 2561
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  43.20
ยางแผ่นรมควัน  44.59
FOB. กรุงเทพ  49.35
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  42.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..