14 สิงหาคม 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  47.00
ยางแผ่นรมควัน  49.49
FOB. กรุงเทพ  53.80
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  43.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..