15 กรกฎาคม 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  47.10
ยางแผ่นรมควัน  48.63
FOB. กรุงเทพ  54.80
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  45.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..