13 ธันวาคม 2560
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  42.49
ยางแผ่นรมควัน  45.49
FOB. กรุงเทพ  51.75
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  42.00
13 ธันวาคม 2560 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  58.40
ดูราคายางทั้งหมด..