16 พฤศจิกายน 2561
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  37.91
ยางแผ่นรมควัน  40.68
FOB. กรุงเทพ  44.90
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  36.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..