19 มีนาคม 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  48.98
ยางแผ่นรมควัน  53.25
FOB. กรุงเทพ  56.25
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  51.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..