27 ตุลาคม 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  -
ยางแผ่นรมควัน  77.72
FOB. กรุงเทพ  80.20
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  68.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..