23 พฤษภาคม 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  51.69
ยางแผ่นรมควัน  53.59
FOB. กรุงเทพ  58.10
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..