20 ตุลาคม 2560
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  -
ยางแผ่นรมควัน  -
FOB. กรุงเทพ  54.55
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  43.00
20 ตุลาคม 2560 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  57.72
ดูราคายางทั้งหมด..