23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  45.20
ยางแผ่นรมควัน  47.50
FOB. กรุงเทพ  54.00
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  44.50
23 กุมภาพันธ์ 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  55.55
ดูราคายางทั้งหมด..