20 เมษายน 2561
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  47.68
ยางแผ่นรมควัน  49.59
FOB. กรุงเทพ  54.20
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  44.50
20 เมษายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  54.30
ดูราคายางทั้งหมด..