21 ตุลาคม 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  36.89
ยางแผ่นรมควัน  39.29
FOB. กรุงเทพ  43.80
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  36.70
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..