บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมใช้สิทธิได้ไหม อัปเดตข่าวล่าสุด

อัพเดทข่าว เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่ รอบโอนเงินวันไหน

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2567กระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านเกณฑ์วันที่ 1 มีนาคม 2024 คนที่เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์จะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อจะได้รับสิทธิและใช้สิทธิเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 พ.ค. 2567 ทั้งนี้หากยืนยันตัวตนตามรอบที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2567 เป็นต้นไป และล่าสุดกับการอัพเดทข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม โดยบัตรประชารัฐเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่ รอบโอนเงินวันไหน วงเงินที่จะได้รับเท่าไหร่ เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้จากช่องทางใดไปดูรายละเอียดกันเลย

รอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมกับตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับคนที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมจะได้รับการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1พฤษภาคม 2567 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดถอนไม่ได้)

  • จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงินไว้ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค 300 บาท ต่อเดือน และยังได้รับสิทธิเพิ่มย้อนหลังอีกจำนวน 300 บาท รวมทั้งสิ้น 600 บาท โดยสามารถนำไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้ที่ร้านค้าธงฟ้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • จะได้รับส่วนลดในการซื้อแก๊สหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน โดยปกติจะได้รับ 80 บาท ทั้งนี้ในรอบเดือนเม.ย.- มิถุนายนได้รับเพิ่มอีก 20 บาท ทำให้รอบเดือนพ.ค. นี้จะได้รับ 100 บาทนั่นเอง
  • จะได้รับวงเงิน 750 บาท ในการโดยสารรถระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ/ รถ ขสมก. /รถ บขส. และรถไฟฟ้า MRT/BTS/APL

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม วันที่ 18 จะได้รับโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นค่าน้ำประปาและค่าไฟดังนี้

  • ค่าไฟฟ้าจะได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือจำนวน 315 บาท สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย และไม่เกินจำนวนเงิน 315 บาท หากเกินจากนี้ต้องจ่ายชำระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด
  • ค่าน้ำประปาจะได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือจำนวน 100 บาท สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท หากใช้น้ำประปาเกินจากที่กำหนดก็ให้จ่ายชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ทั้งนี้เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิกับการไฟฟ้าและการประปาก่อน โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเพราะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้โดยตรงที่การไฟฟ้าและการประปาที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใช้บริการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม วันที่ 20 จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยความพิการเฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 200 บาท

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้จากช่องทางใด

สำหรับการเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2567/2024 สามารถจะเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้ทางออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับในแต่ละเดือนไม่เพียงแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถจะเช็คสิทธิสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ได้อีกด้วยนั่นเอง