อัพเดทการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ง่ายๆ ใช้เอกสารน้อยมากในปี 67

อัพเดตข่าวสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ บัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนวันไหน 2567

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับผู้ใช้รายเก่า และสมัครบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนมาก่อน ทำให้ประชาชนให้ความสนใจว่าบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนวันไหน ซึ่งทาง ครม. ให้ลงมติแล้วว่าจะเปิดให้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ภายในต้นปี 2567 โดยหวังว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงด้วย การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะให้ประชาชนอีกจำนวน 15 ล้านคนมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ รวมถึงคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วย อีกทั้งรายเก่าที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนด้วยเช่นกัน เพราะจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ของผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่สมควรจะได้จริง ๆ 

เปิดเงื่อนไขสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง 2567

การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่มีการปรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (รายเก่าก็ต้องมาลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เช่นกัน) จากเดิมที่พิจารณารายได้เป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นการพิจารณารายได้เป็นครอบครัว โดยการนำรายได้ของคนในครอบครัวหารกับสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด (รวมถึงคนที่ไม่มีรายได้ด้วย) จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท และผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย และไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาท นอกจากนี้การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนอีกด้วย 

สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ทำยังไงให้ผ่าน 2567

เนื่องจากการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ หรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่อีกครั้ง หลายคนจึงกังวลว่าจะสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านใหม่ จะมีสิทธิ์ได้ใช้บัตรคนจนรอบใหม่อีกหรือไม่ ซึ่งการพิจารณารอบใหม่นี้จะพิจารณารายได้เป็นแบบครอบครัว ดังนั้นหากรายได้ของครอบครัวรวมกันไม่ถึง 200,000 บาท ก็มีสิทธิ์จะสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ผ่าน แต่ก็มีกรณีที่มีการพิจารณาและบางคนที่สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ผ่านเช่นกัน เช่น รายได้ในครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทก็จริง แต่มีคนหนึ่งในครอบครัวมีรายได้ 150,000 บทต่อปี และอีกคนรายได้ 50,000 บาทต่อปี คนที่มีรายได้ 150,000 บาทจะไม่ได้สิทธิ์ใช้บัตรคนจนรอบใหม่ แต่คนที่มีรายได้50,000 บาทต่อปีจะมีสิทธิ์สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านเพียงคนเดียว ดังนั้นหากรายได้ท่านใดที่เข้าเกณฑ์ ก็ขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ได้เลยในปีนี้!

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567