วิธีการใช้งานเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมง่ายๆ ผ่านร้านค้า

เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม พร้อมใช้แล้ว รีบยืนยันตัวตนด่วน

ข่าวล่าสุดใครที่สมัครเพื่อขอรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดให้รีบเข้าไปยืนยันตัวตนได้แล้ว ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เพื่อที่จะได้เช็คสิทธิ์ความช่วยเหลือจากเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมโดยสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บทางออนไลน์ได้เลย ที่ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th เพื่อพบว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 โดยให้เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้

เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ขั้นตอนการยืนยันตัวที่ธนาคารตามที่กำหนดเอาไว้

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมนั้น ให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาใกล้บ้าน เตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ลงทะเบียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบมีชิปการ์ด (Smart Card) แก่พนักงานธนาคาร
  2. เจ้าหน้าที่ของธนาคารดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจะใช้อุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC)
  3. ผู้ลงทะเบียนกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  4. ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยืนยันตัวตน
  5. สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนอีกครั้งได้ที่เวบไซต์ของบัตรสวัสดิการ
  6. จากนั้นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน กับธนาคารใดก็ได้ เพื่อการโอนเงินรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  7. แล้วผู้ที่ยืนยันตัวคนเรียบร้อยก็สามารถรอใช้สิทธิที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย

เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ตรวจสอบรอบนี้ใช้อะไรได้บ้าง จะได้เงินย้อนหลังหรือไม่

หลายคนคงทราบว่าเงินจากสวัสดิการแห่งรัฐในปี 66 นั้น เริ่มทยอยให้กับประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน 66 แล้ว สำหรับผู้เข้ามายืนยันตนตัวตนหลังเดือนมีนาคม 66 ไปแล้วเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมนั้นจะไม่ได้รับย้อนหลัง โดยที่จะได้รับค่าใช้จ่ายการเดินทางที่อยู่ในกำกับภาครัฐที่เป็นขนส่งสาธารณะเช่น รถเมล์,รถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT รวมถึงใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วรถไฟ เดือนละ 750 บาท ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าแก๊ส 80 บาทต่อเดือน แล้วยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟเดือนละ 315 บาท โดยที่ถ้าใช้ไฟเกิน 315 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟทั้งหมดเองจะไม่ได้รับสิทธิ์อุดหนุนค่าไฟ ส่วนค่าน้ำนั้นได้เดือนละ 100 บาท แต่ถ้าใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาทสามารถรับสิทธิ์เงินอุดหนุนได้จ่ายเพิ่มส่วนที่เกินเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าไม่ต้องมีการสำรองจ่ายแต่อย่างใด ส่วนผู้พิการนั้นจะเบี้ยผู้พิการเพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท จากเดิมรับอยู่ 800 บาท ก็จะได้เป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ของบัตรประชาชนเอาไว้

เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม พลาดรอบนี้ต้องรอไปรับสิทธิ์รอบหน้า

จากที่กระทรวงการคลังได้กำหนดรอบการยืนยันตัวตน โดยที่รอบการยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ์ 1 ส.ค. 66 เม.ย. – ก.ค. 66 ยังสามารถได้สิทธิ์ย้อนหลัง 4 เดือน แต่ถ้ามายืนยันตัวตน 27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ดังนั้นถ้าตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์เรียบร้อยให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมให้เร็วที่สุด