ดูกันว่าบัตรคนจนเดือนเมษายนได้สิทธิอะไรบ้างในปี 2566 นี้ (ข่าวล่าสุด)

บัตรคนจนเดือนเมษายน ได้สิทธิอะไรบ้าง มีรอบโอนวันไหนบ้างมีรอบโอนวันไหนบ้าง

การโอนเงินบัตรคนจนเดือนเมษายน มีรอบโอนเงินเข้าวันไหนบ้าง บัตรคนจนเดือนนี้ได้สิทธิอะไรบ้าง บัตรคนจนเดือนเมษายน 2566 ได้เท่าไหร่ เช็คเลย


บัตรคนจนเดือนเมษายน..เช็คสถานะตรวจสอบบัตรคนจน

สิทธิบัตรคนจนล่าสุดเงินบัตรคนจนเดือนเมษายน สำหรับการเช็คสิทธิ์จะต้องเข้าไปเช็คผ่านเว็บไซต์ของโครงการคือ https://welfare.mof.go.th/ สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบบัตรคนจนสถานะโดยเข้าไปคลิกที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดว่าผ่านการพิจารณาคุณสมบัติหรือไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกรณีที่ไม่ผ่านจะต้องดูว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ให้ทันรอบบัตรคนจนเดือนเมษายนจะต้องมีการยืนยันตัวตนบัตรคนจนเดือนนี้กับธนาคารเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 หากยืนยันไม่ตรงตามรอบเงินบัตรคนจนเดือนเมษายนก็จะได้รับสิทธิ์การใช้เงินคนจนล่าสุดในเดือนถัดไปเรื่อยๆ


บัตรคนจนเดือนเมษายนหน่วยลงทะเบียนสำหรับคนที่ต้องการอุทธรณ์

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะไม่สามารถรับสิทธิ์ตามรอบบัตรคนจนเดือนเมษายน ข่าวบัตรคนจน มีการประกาศว่าผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์สามารถทำได้โดยจะต้องขึ้นสถานะการลงทะเบียนว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ขึ้นข้อมูลสถานะการลงทะเบียนแบบนี้เท่านั้นจึงจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ กรณีที่ผู้ที่ไม่ผ่านแต่ขึ้นข้อมูลว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ประเภทนี้จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เงินคนจนล่าสุดได้


บัตรคนจนเดือนเมษายนกำหนดการยืนยันตัวตนที่ต้องรู้

บัตรคนจนเดือนเมษายนกำหนดการยืนยันตัวตนจะตัดรอบทุกวันที่ 26 โดยจะได้รับการใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไป โครงการมีการประกาศบัตรคนจนเดือนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การพิจารณาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 หากยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ของเดือนจะได้สามารถใช้สิทธิ์เงินเข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป
ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ บัตรคนจนเดือนเมษายน 2566 ต้องมีการยืนยันตัวตนกับธนาคารเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 หรือตัวอย่างเช่น ยืนยันตัวตนเงินคนจนล่าสุดวันที่ 27 มีนาคมก็จะรับสิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 การยืนยันสิทธิ์ล่าช้าจะได้รับเงินชดเชยย้อนหลัง 3 เดือนยกเว้นกรณีที่ยืนยันสิทธิ์หลัง วันที่ 27 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุดย้อนหลังได้

บัตรคนจนเดือนเมษายน..เช็คเงินคนจนได้อย่างไร

บัตรคนจนเดือนเมษายนผู้ที่สมัครและผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์เพื่อรับวงเงินโอนที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ทั้งนี้วงเงินที่ได้รับเป็นเงินสดผ่านบริการพร้อมเพย์บัตรประชาชนจะสามารถเช็คได้ผ่านบัญชีธนาคารของตนเอง แต่กรณีที่เป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชำระวงเงินอื่นๆจะสามารถสอบถามได้จากร้านค้าที่มีการเข้าชำระสินค้าเช่นร้านธงฟ้า ว่าเหลือวงเงินในการใช้งานเท่าไหร่ หรือสอบถามตรวจสอบบัตรคนจนกับทางขนส่งที่เข้าไปนามบัตรคนจนชำระค่าขนส่งซื้อตั๋วโดยสอบถามได้ว่าเหลือวงเงินที่ใช้จ่ายเท่าไหร่ เพราะแต่ละวงเงินแต่ละประเภทของเงินเข้าบัตรคนจนจะแตกต่างกันออกไป


การโอนเงินบัตรคนจนเดือนเมษายนมีรอบโอนวันไหนบ้าง

วันกำหนดการที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนล่าสุด คือใช้งาน บัตรคนจนเดือนเมษายนเป็นต้นไป เงินคนจนล่าสุด จะมีการให้วงเงินแบ่งออกเป็น 2-3 รอบสำหรับบัตรคนจนเดือนเมษายน 2566ดังต่อไปนี้
1.การโอนเงิน รอบโอน วันที่ 1 เมษายน 2566 จะได้รับวงเงิน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า 300 บาท วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินสำหรับค่าเดินทางขนส่งสาธารณะรวมกัน 750 บาทต่อเดือน
2.การโอนเงิน รอบโอน วันที่ 18 เมษายน 2566 ได้วงเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดและสามารถสะสมใช้ได้ในเดือนถัดไปคือค่าไฟฟ้า เดือนละครัวเรือนไม่เกิน 315 บาท และค่าน้ำประปาเดือนละครัวเรือนไม่เกิน 100 บาท
3.การโอนเงิน รอบโอน วันที่ 22 เมษายน 2566 ตรวจสอบบัตรคนจน นอกจากจะเป็นการได้รับสิทธิ์ดังกล่าวแล้วสำหรับผู้พิการจะได้รับส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวงเงิน 200 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นการรับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม

 

บัตรคนจนเดือนเมษายนได้สิทธิอะไรบ้าง

บัตรคนจนเดือนเมษายนแบ่งสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรคนจนเดือนนี้ออกเป็น 5 ส่วนด้วยกันดังต่อไปนี้
1.เงินเข้าบัตรคนจน ในส่วนของวงเงินการใช้ซื้อสินค้าและบริการตามต้องการอเนกประสงค์สามารถจะใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุดเป็นเงินในการชำระกับร้านธงฟ้าได้ โดยวงเงินที่ได้รับจะเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการต่างๆที่ต้องการโดยจะได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน
2.เงินคนจนล่าสุด จะได้รับค่าแก๊สหุงต้มโดยจะได้ต่อ 3 เดือนคือคนละ 80 บาท คิดเป็นต่อครัวเรือนต่อ 3 เดือน
3.เงินบัตรคนจนเดือนเมษายน ทุกๆเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะแบ่งเป็นค่าไฟฟ้าครัวเรือนละไม่เกิน 315 บาท
4.เงินบัตรคนจนเดือนเมษายน ทุกๆเดือนที่ได้รับสิทธิ์ โดยจะได้รับค่าประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
5.บัตรคนจนเดือนนี้ จะได้รับในส่วนของค่าเดินทางบริการขนส่งสาธารณะทุกอย่างรวมกันไม่เกินคนละ 750 บาทต่อเดือน