ส่องช่องทางเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมและส่องรอบโอนเงินปี 66

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม วิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์

เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้สำหรับผู้ที่สมัครและผ่านเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม สามารถเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมได้แล้วและแนะนำให้รีบไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 66 เพื่อจะได้รับสิทธิ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566ได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่เวบไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.thหรือจะไปเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมด้วยตัวเองที่หน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงานสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

หลังเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมแล้ว ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย

เมื่อเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าไปเช็คยืนยันตัวตนกันให้เรียบร้อย โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะทำการยืนยันตัวตนให้ แล้วให้แจ้งบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ตามรอบของหลังตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้กำหนดไว้

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมแล้ว เข้าวันไหน ได้เท่าไหร่พร้อมรับความช่วยเหลือตามที่ภาครัฐกำหนด

รอบการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมนั้นจะเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยจะได้ความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าตามที่กำหนดไว้ดังนี้
วันที่ 1 สิงหาคม 2566เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นวงเงินสิทธิโดยที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป
– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 สิงหาคม 2566 จะไม่ได้รับการจ่ายย้อนหลัง
– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2566)
– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือนจะเป็นการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการเดินทางผ่านบขส.,รถไฟ,ขสมก.หรือรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือนจาก 800 บาทต่อเดือน จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่แจ้งไว้ตอนยืนยันตัวตน

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมไม่ทันรอบนี้ จะได้รับสิทธิ์ในรอบถัดไป

สำหรับคนที่เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ไม่ทันวันที่ 26 กรกฎาคม 66 ให้รอรับสิทธิ์ในรอบโอนเงินถัดไปคือวันที่ 1 กันยายน 2566 ดังนั้นถ้าไม่พลาดรับสิทธิ์อย่าลืมเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนวันที่ที่กำหนดเอาไว้