ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th พร้อมอัพเดทปีนี้

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thได้แล้ววันนี้

จากการที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้โครงการมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนผู้มีรายได้น้อยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันที่สุด และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐไปให้ตรงกลุ่มประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยการตรวจสอบรอบนี้นอกจากจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยแล้วยังตรวจครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วย ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา โดยการลงทะเบียนทำมาตั้งแต่เดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา และจะประกาศผลการพิจาณาคุณสมบัติในเดือนมีนาคม โดยผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th แล้วผ่านการพิจารณา ก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรอบใหม่นี้โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 นี้เป็นต้นไป โดยวิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thต้องทำอย่างไรบ้างนั้นติดตามดูในช่วงต่อไปได้เลย

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ปี 2024 ทำได้ทางไหนบ้างและทำอย่างไร

ตามที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในเดือนมีนาคม โดยการประกาศครั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรกได้แก่ทางออนไลน์ทำผ่านเว็บไซต์ https บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. วิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นี้สามารถทำได้ต้วยตนเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดยสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านเว็บในโทรศัพท์ก็ได้ คุณไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ที่ไหนเลยและไม่ต้องเตรียมเอกสารใด ๆ มีขั้นตอนเพียงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” แล้วกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดก็จะทราบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีว่าผ่านหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th อีก 2 วีธีจะอธิบายในให้ทราบในหัวข้อต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ผ่านทางหน่วยงาน

จากการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กล่าวมาทางออนไลน์เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว แต่อาจไม่สะดวกสำหรับบางคน ก็สามารถใช้ช่องทางที่ 2 ในการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นั่นคือ ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณผ่านทางหน่วยงานรับลงทะเบียนมีทั้งหมด 7 หน่วยงานด้วยกัน คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยผู้ลงทะเบียนเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนขอตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ผลการพิจารณาคุณสมบัตรของผู้ลงทะเบียน แต่หากว่าคุณเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตนเองได้ ก็ให้ใช้วีธีมอบอำนาจแทนต้องมีเอกสารได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ด้วย ส่วนช่องทางที่ 3 ก็คือการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thผ่านทางโทรศัพท์กับหน่วยงาน สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง, สนง.เศรษฐกิจการคลังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ผ่านแล้วต้องทำอย่างไร

คราวนี้มาดูกันว่าหากคุณเป็นผู้ลงทะเบียนหลังจากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่าน และทราบว่าผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็เท่ากับว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ในรอบใหม่นี้ คุณจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยทำผ่านหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ไปเรื่อย ๆ ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ หรือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 ธนาคารนี้จะให้บริการ 180 วันคือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 27 สิงหาคม 66 โดยผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ว่าผ่านแล้วมายืนยันตัวตนที่ธนาคาร จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น และเช่นเดียวกันถ้าผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติจากการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th และไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ก็สามารถมอบอำนาจและแนบเอกสารเหมือนตอนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ถ้าเป็นการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แบบมีเงื่อนไขต้องเพิ่มเอกสารใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรเพิ่มเติมด้วย

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ไม่ผ่านแล้วต้องทำอย่างไร

เมื่อทำการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ คุณมีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์ได้ สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไปและจะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ทำได้ 2 วิธีคือ วิธีแรกยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เป็นขั้นตอนที่ทำต่อจากการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อระบบแจ้งว่าไม่ผ่านการพิจารณา ให้คุณเรียกดูผลการตรวจสอบด้วยการคลิกปุ่ม “ผลการตรวจสอบ” จากนั้นระบบจะให้ข้อมูลการพิจารณาที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมทั้งข้อมูลของหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และกดปุ่ม “ยืนยันการขออุทธรณ์” เมื่อระบบแจ้งว่าสำเร็จก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน แล้วให้คุณไปติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป วิธีที่สองในการยื่นอุทธรณ์ก็คือยื่นที่หน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงานที่ให้ไปติดต่อขอตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ว่าผ่านหรือไม่ผ่านที่กล่าวไปแล้วตอนต้น หากคุณต้องการทราบข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มีการอัพเดทข้อมูลเรื่อย ๆ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ https บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตลอดเวลา หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ