ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ทางไหนบ้าง

ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วย เริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-31 ต.ค. 65 ประกาศผลการลงทะเบียนในเดือน ก.ย.65 และจะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมานั้น สามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้ 3 ช่องทาง คือ จากทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการคือตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thหรือหากไม่สะดวกทางนี้ก็สามารถจะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้กับทางหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน วิธีสุดท้ายคือโทรศัพท์ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านหรือไม่ผ่านทั้งสามทางนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จะแนะนำให้ในช่วงต่อไป

วิธีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านทางเว็บไซต์

มาเริ่มวิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวิธีแรกกันเลย วิธีเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เข้าไปที่หน้าเว็บแล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” แล้วกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ระบบก็จะแสดงผลการพิจารณาจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน หากผ่านคุณต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการให้บริการ ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ให้บริการยืนยันตน 180 วันคือ 1 มี.ค.-27 ส.ค.2566 แต่ถ้าตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ผลออกมาไม่ผ่านระบบจะแสดงเกณฑ์ที่ไม่ผ่าน ให้คุณคลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะให้คุณยืนยันตัวตนอีกครั้งจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลผลการพิจารณาที่ไม่ผ่านเกณฑ์และหน่วยงานตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคุณสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเช็คและแก้ไขกับหน่วยงานดังกล่าวให้ถูกต้องภายในวันที่ 1 พ.ค.2566

วิธีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านทางหน่วยงานและโทรศัพท์

ต่อไปเป็นการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ทางหน่วยงาน 7 แห่งได้แก่ ธ.ออมสิน, ธ.กรุงไทย, ธ.ก.ส., สนง.คลังจังหวัดทุกจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สนง.เขตกทม.และศาลาว่าการเมืองพัทยา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการขอตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน หากคุณเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตนเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านที่หน่วยงานแทนได้ แต่จะต้องมีเอกสารที่ต้องแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ ส่วนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านทางโทรศัพท์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ