ต้องการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน | ช่องทางเช็คสถานะเงินอุดหนุนบุตร

อัพเดทการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนประจำปี 2024

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินเด็กแรกเกิดประจำปี 2567 เป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวจากทางรัฐบาล โดยการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรจะได้เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเมื่อผู้สมัครตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนพบว่าสถานะล่าสุดผ่าน ผู้ยื่นขอเงินช่วยเหลือจะได้รับเงินในแต่ละเดือนจำนวน 600 บาท ซึ่งก่อนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องผ่านการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐมาก่อน โดยวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถตรวจสอบและเช็คเงินอุดหนุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลย โดยในวันนี้ผู้เขียนก็จะพามารู้จักกับวิธีการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนด้วยตนเองกัน

ขั้นตอนลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรก่อนการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนประจำปี 2024

ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดก่อนการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งก่อนการลงทะเบียนเงินเด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ตรงตามเงื่อนไขในการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรก่อนโดยอย่างแรกเลยคือผู้สมัครต้องเป็นบิดามารดาหรือผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูเด็ก โดยเด็กต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันและต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพื่อการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนผ่าน ในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดก่อนการเช็คสถานะเงินอุดหนุนบุตรผ่านแอปเงินเด็กนั้นสามารถทำได้ดังนี้

  • ให้ผู้ปกครอง (บิดา,มารดา,ผู้ที่เลี้ยงดู) ทำการยืนตัวตนในครั้งแรกสำนักงานเขตใกล้บ้านหรือที่ว่าการอำเภอ
  • ผู้ลงทะเบียนผ่านช่องทางอย่างออนไลน์ก่อนการตรวจสอบในสถานะเงินอุดหนุนบุตรให้ดาวน์โหลดแอปเงินเด็กก่อน
  • ทำการดาวน์โหลดแอปของกรมการปกครองอย่าง D.DOPA
  • ให้เข้าแอปพลิเคชั่นเงินเด็กและยืนยันตัวตนใน D.DOPA
  • เมื่อผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก่อนการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนให้ยืนยันตัวตนแล้วกรอกข้อมูลในการลงทะเบียน และรอติดตามเช็คสถานะเงินอุดหนุนบุตรผ่านเว็บเงินอุดหนุนบุตรได้เลย

 

ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนเพื่อทราบว่าใครได้บ้าง?

ในขั้นตอนของการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนเพื่อทราบว่าสถานะล่าสุดปี 2567 นี้จะมีใครได้บ้าง สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของเว็บเงินอุดหนุนบุตรได้เลย ซึ่งขั้นตอนแรกให้เข้าเว็บไซต์และทำการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร จากนั้นให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก ระบุรหัสเพื่อยืนยันรูปภาพ และหลังจากนั้นให้ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนโดยการกดค้นหาข้อมูล หากผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะเงินอุดหนุนบุตรหรือวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด 24 ชั่วโมงทางเบอร์ 1300 และสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนผ่านศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลย

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567