ส่องเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2566

บัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 จะได้เท่าไหร่สำหรับคนที่ผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตนก่อนรับสิทธิ์

ข่าวบัตรประชารัฐรอบจ่ายใหม่ของบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567มาแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรประชารัฐเดือนสิงหาคมขอให้ตรวจสอบรายชื่อและทำการเข้าไปยืนยันตัวให้เรียบร้อย โดยที่จะได้รับวงเงินเงินประชารัฐตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ย้ำคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีทรัพย์สินด้านการเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ต้องไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์,ไม่มีบัตรเครดิต นอกจากนั้นเงื่อนไขของผู้สมัครต้องไม่มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาทรวมไปถึงวงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท


บัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิที่จะได้รับได้ที่ไหน

บัตรประชารัฐล่าสุดวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 นั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 3 ช่องทางดังนี้ ทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com ,หน่วยรับลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา หรือจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้
ส่วนการยืนยันตัวตนบัตรประชารัฐเดือนนี้นั้น ให้ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปที่ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะยืนยันตัวตนให้และให้แจ้งบัญชีธนาคารที่จะใช้สำหรับการโอนเงินโดยจะต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วย

บัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 บัตรประชารัฐเดือนนี้ได้เท่าไหร่ มาดูข้อมูลกัน

อัพเดทข่าวสิ่งที่จะได้จากบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 นั้นประกอบไปด้วย เงินบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคมสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าหรือร้านค้าที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนดเดือนละ 300 บาท โดยผู้ที่ได้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง แล้วจะได้เงินเข้าบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคมสำหรับการเดินทาง 750 บาทต่อเดือน สำหรับการเดินทางสาธารณะด้วยบขส.,ขสมก.,รถไฟ,รถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT เป็นต้น ส่วนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าจะได้ความช่วยเหลือในวงเงินที่กำหนด ค่าน้ำ 100 บาทต่อเดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือน จะต้องใช้ให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนดเท่านั้น จะไม่ต้องชำระไปก่อนหน่วยงานจะเป็นคนชำระให้กับการไฟฟ้าและการประปากันเอง

 

พลาดการยืนยันตัวตนบัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 ต้องรอใช้สิทธิ์ในดือนถัดไป

ถ้าไม่สามารถยืนยันสิทธิ์บัตรประชารัฐเดือนสิงหาคม 2567 ได้ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 จะต้องรอรับสิทธิ์วงเงินความช่วยเหลือบัตรประชารัฐรอบใหม่ในเดือนถัดไป ดังนั้นการยืนยันตัวตนจึงสำคัญมากจะต้องรีบดำเนินการให้ทันตามที่กำหนดเอาไว้