เงินดิจิทัลเพื่อไทยเข้าวันไหน เช็คข่าวเงินดิจิทัลเพื่อไทย 10000 ล่าสุดที่นี่

ข่าวเงินดิจิทัลเพื่อไทยล่าสุด นโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทยได้จริงไหม?

หลังจากเศรษฐา ทวีสิน นายกคนที่ 30 ได้ดำรงตำแหน่งนายก ก็ทำให้ประชาชนทั่วประเทศสนใจกับนโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทยที่ใช้หาเสียงไปก่อนหน้านี้ ว่านโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทยได้จริงไหม? และจะสามารถใช้เงินดิจิทัลเพื่อไทยได้เมื่อไหร่ ซึ่งข่าวเงินดิจิทัลเพื่อไทยล่าสุดได้มีการพูดถึงเงินดิจิทัล 10000 บาท สำหรับประชาชนทุกคน โดยรัฐบาลเพื่อไทยได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไม่นานมานี้ และคงต้องรอให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จสิ้นก่อน โดยเบื้องต้นนโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทยได้มีการอธิบายรายะละเอียดเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10000 บาท ว่า ในขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถใช้เงินดิจิทัล 10000 บาทได้อย่างทั่วถึง แต่ก่อนที่ประชาชนจะใช้เงินดิจิทัล 10000 บาท พรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวนโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทย เช่น การใช้เงินดิจิทัลเพื่อไทย ใครมีสิทธิใช้เงินดิจิทัลเพื่อไทยบ้าง? เงื่อนไขและคุณสมบัติในการรับเงินดิจิทัลเพื่อไทยเป็นอย่างไร?

เงื่อนไขและคุณสมบัติในการรับเงินดิจิทัลเพื่อไทย

เงินดิจิทัลเพื่อไทยเป็นเงินสกุลดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนใช้งานผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อไทย หรือ Digital Wallet โดยเงินดิจิทัลเพื่อไทยได้กำหนดคุณสมบัติพร้อมเงื่อนไขในการรับเงินดิจิทัลเพื่อไทย ดังนี้
นโยบายเงินดิจิทัลเพื่อไทยให้เงินสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
คนที่มีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ คนพิการ คนชรา จะได้รับเงินดิจิทัล 10000 บาท เต็มจำนวนโดยไม่หักเงินใด ๆ
คนที่รับสิทธิเงินดิจิทัล 10000 บาทไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัล เพราะรับการรับเงินเป็นการผูกกับบัตรประชาชน
สำหรับเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลเพื่อไทย ประชาชนทุกคนสามารถใช้เงินเงินดิจิทัล 10000 บาท ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ยาเสพติด และอบายมุกต่าง ๆ รวมถึงสินค้าออนไลน์ด้วย และการใช้เงินดิจิทัลเพื่อไทยจะเป็นการใช้เงินไม่เกินรัศมี 4 กิโลกเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อไทยใช้ยังไง?

กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อไทย หรือ Digital Wallet จะมีการใช้งานแบบผูกกับบัตรประชาชน โดยคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัลก่อนการใช้งาน แต่สำหรับคนที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้บัตรแระชาชนและ QR Code สำหรับการใช้จ่ายได้ แต่เงินดิจิทัลเพื่อไทยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เนื่องจากเงินดิจิทัล 10000 บาท เป็นสกุลเงินดิจิทัล และจะใช้จ่ายได้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่สำคัญ เงินดิจิทัลเพื่อไทยจะมีเวลาการใช้เงิน 6 เดือน ผู้ใช้งานจะใช้เงินดิจิทัล 10000 บาท ครั้งเดียว หรือจะทยอยใช้จ่ายก็ได้

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024