วิธีลงทะเบียนค่าไฟออนไลน์ผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อัพเดทปี 2566)

ตรวจแหล่งกู้เงินทั้งหมด คลิกเลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนอย่าลืมลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีสำหรับลดค่าไฟ 1 ปี 2567

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่าไฟเพื่อเป็นส่วนลดค่าไฟสำหรับ 1 ปี อย่าลืมไปลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ทางเว็บไซต์ทางการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งการลงทะเบียนค่าไฟจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยจะให้ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับส่วนลดค่าไฟเป็นเงินจำนวน 315 บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วย จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี) ซึ่งลงทะเบียนค่าไฟครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับประชาชนไปจนถึงกันยายน 2567 ถือเป็นโครงการลงทะเบียนค่าไฟที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ และวิธีตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้า เช็คค่าไฟเท่าไหร่จะถึงเกณฑ์ 2567

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟเพื่อเป็นการส่วนลดค่าไฟให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 2 แบบคือ สำหรับลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้านครหลวง 

  • ลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ กรอกหมายเลข

บัตรประชาชน เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสวัดเครื่องไฟฟ้า บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มยืนยัน นี้ก็เป็นช่องทางการเข้าถึงลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลย

  • ลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้านครหลวง เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis กรอกข้อมูลเลขมิเตอร์ไฟฟ้า 8 หลัก (รหัสเครื่องวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า กรอกบัญชีแสดงสัญญา 9 หรือ 10 หลัก กรอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ตามด้วยหลายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้ลงทะเบียนค่าไฟเพื่อขอส่วนลดค่าไฟ

ในส่วนของการตรวจวิธีตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าก็สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองทางออนไลน์ได้ที่https://ebill.mea.or.th/discount โดยกรอกตัวเลขแสดงสัญญาที่ลงทะเบียนค่าไฟเอาไว้ รหัสเครื่องวัด และกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ก็เช็คค่าไฟได้ว่าเราถึงเกณฑ์ที่จะได้ส่วนลดไหม

ลงทะเบียนค่าไฟฟรีแล้ว ได้ส่วนลดค่าไฟเท่าไร่ ต้องจ่ายส่วนต่างไหม? 2567

หลายคนคิดว่าเมื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรีไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าไฟ ซึ่งจริง ๆ แล้วเรายังต้องไปจ่ายค่าไฟโดยออกเงินส่วนตัวของเราก่อน หลังจากนั้นทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนค่าไฟ เมื่อพบการลงทะเบียนค่าไฟถูกต้องก็จะทำการโอนเงินคืนให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าที่กำหนด คือจำนวน 315 บาท ซึ่งถ้าหากใช้เกิน 315 บาทก็จะไม่ได้ส่วนลดค่าไฟสำหรับเดือน

อัพเดทวันที่ 17 มีนาคม 2567

ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟได้ผ่านช่องทางไหน?

สามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟออนไลน์ได้ที่เว็บการไฟฟ้านควรหลวงและส่วนภูมิภาค

จะได้รับส่วนลดค่าไฟต้องมีเงื่อนไขอย่างไร?

ส่วนลดค่าไฟจะมอบให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้ไฟในมิเตอร์ที่กำหนด

ยอดเงินส่วนลดค่าไฟสูงสุดกี่บาท?

ส่วนลดค่าไฟพร้อมใหท่านรับได้สูงสุดอยู่ที่ 315 บาท!