เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาโอนเงินไร่ละ 1000 รัฐช่วยเหลือโอนเงินแล้วตอนนี้

ข่าวล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาจะได้เท่าไหร่ในปี 2024/2567

สำหรับเงินช่วยเหลือที่ชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาลเป็นเงินไร่ละเท่าไหร่?โดยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.6 ล้านครัวเรือนที่กำลังรอรับเงินช่วยเหลือชาวนาปี 66 67 นี้โดยจะให้เป็นเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินไร่ละ 1000 ล่าสุด เป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีข่าวล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบในการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาเป็นเงินจำนวนเงินไร่ละ 1000 บาท โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินไร่ละ 1000 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาทต้องเป็นไปตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาปี 66 67 นี้โดยจะให้เงินช่วยชาวนาวันไหนบ้างตามไปดูกันเลย

เงื่อนไขเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทโดยจะจ่ายให้ในปี 2024/2567

สำหรับเงินที่ทางรัฐบาลจะจ่ายให้เป็นเงินช่วยเหลือชาวนาโดยทางโครงการรัฐบาลให้เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่ที่มีมติที่ ครม.โดยเงิน ธกส ล่าสุดนั้น คาดว่าทางธนาคาร ธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไร่ละ 1000 บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาที่เป็นเงินช่วยชาวนาตามเงื่อนไขที่ประชุมได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการรับตั้งแต่ ครม. ออกและจะรอให้ทางธนาคาร ธกสประชุมรายละเอียดผ่านบอร์ดเสนออีกครั้งภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนหรือวันที่ 20 พฤศจิกายนโดยอยู่ภายในกรอบใน 1 เดือนซึ่งทางเกษตรกรจะได้รับเงินตามเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลต่อไป กล่าวโดย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์นั่นเอง และสำหรับเงินเงินช่วยเหลือชาวนา โดย น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในปีการผลิต 2566/2567 ในวงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาทหรือจ่ายเงินให้ชาวนาที่ลงทะเบียนไร่ละ 1000 บาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั่นเอง


ล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทในปี 2024/2567

จากไทม์ไลน์เงินช่วยชาวนาที่ทำการลงทะเบียนไร่ละ 1000 บาทกับโครงการรัฐบาลเงินช่วยเหลือชาวนาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทโดยจ่ายให้ไร่ละ 1000 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือนโดยให้ชาวนาทุกคนที่มีสิทธิ์ให้ทำการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาหรือการเช็คเงิน ธกสกับทางธนาคาร ธกส โดยปลายเดือน พฤศจิกายน 2566 ธกส. ประชุมบอร์ด เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทโดยให้ชาวนาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือให้ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาคาดว่าจะสามารถที่จะจ่ายเงินของโครงการรัฐบาลที่เป็นเงินทางรัฐบาลจะช่วยเหลือโดยชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งเงิน ธกส ล่าสุดจะมีการโอนเงินจำนวน 5 งวดให้โดยเริ่มงวดแรกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคาร ธกสเปิดเผยว่าทางบอร์ดของ ธกส. เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทรวมวงเงินทั้งหมดคือ 5.6 หมื่นล้านบาทโดยคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาในสัปดาห์หน้า โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดในเรื่องของเงินชาวนาให้ทางธนาคาร ธกสโอนเงินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2024/2067 และจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไปตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนั่นเอง

เงินช่วยเหลือชาวนาจะโอนเข้าวันไหนบ้างในปี 2024/2567

สำหรับตารางเงินโอนเพื่อช่วยเหลือชาวนาหรือการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาจากโครงการรัฐบาลที่หลายคนรออยากทราบว่าเงินจะเข้าวันไหนบ้างโดยชาวนาที่ลงทะเบียนไร่ละ 1000 บาทโดยเช็คเงิน ธกสหรือการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาสรุปว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาในรอบโอนเงินคือ เงิน ธกส ล่าสุดงวดที่ 1 จะโอน เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คือรอบโอนเงินของภาคเหนือ เชียงใหม่ น่าน แพร่ ภาคอีสาน อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี และรอบโอนเงินงวดที่ 2 จะโอนเงินช่วยเหลือวันที่ 29 พ.ย. 66 ในเขตภาคเหนือเป็นเงินไร่ละ 1000 ล่าสุดคือ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตากและงวดที่ 3 จะโอนเงินในวันที่ 30 พ.ย. 66 คือภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬ ลำพูน หนองคาย สุรินทร์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และงวดที่ 4 โดยจะมีการโอนเงินให้ในรอบโอนเงินวันที่ 1 ธันวาคม 66 คือ ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา ยโสธร กาฬสินธุ์ และยังจะมีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาในรอบโอนเงินงวดที่ 5 โดยจะโอนให้ในวันที่ 2 ธันวาคม 66 คือภาคอีสาน เลย อำนาจเจริญ ภาคกลางคือ อ่างทอง สระบุรี ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ลพบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาที่ลงทะเบียนไร่ละ 1000 บาทสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เช่นกัน