ช่องทางรับเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 พร้อมวิธีลงทะเบียนออนไลน์ได้จริง

อัพเดทข่าวเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่ 10 2567

 

โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่ 10 ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา โดยจะมีการโอนเงินเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465  พร้อมทั้งชดเชยส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2567 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ซึ่งทางธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 3 โครงการคือ โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 เริ่มโอนวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2567 โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท  เริ่มโอน 13 – 17 ธันวาคม 2567 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง เริ่มโอน 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 จะช่วยให้เกษตรกรและชาวนาได้มีเงินไว้สำหรับต้นทุนที่เสียไปในการปลูกข้าว และช่วยเยียวยาเกษตรให้มีรายได้สำหรับดูแลครอบครัวต่อไป 

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 เงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุดได้เท่าไหร่ เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 เข้าวันไหน

สำหรับเกษตรกรและชาวนาที่ได้แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2567 จะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) เป็นจำนวนเงินดังนี้ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 11,191.17 บาท และ 10,827.59 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,943.92 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 8,826.89 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 8,135.30 บาทต่อตัน

เกษตรกรและชาวนาสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร และส่วนต่างชดเชยระหว่างเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 งวดที่ 10 ที่ chongkho.inbaac.com โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หากได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 งวดที่ 10 จะขึ้นข้อมูล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” แต่หากไม่พบข้อมูลให้เกษตรกรติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ด้วยแอปพลิเคชั่น A – Mobile ของ ธ.ก.ส. 2465

ช่องทางการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรนอกจากจะตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรทางเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ยังสามารถตรวจสอบตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 ได้ทางแอปพลิเคชั่น A – Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 ทางเว็บไซต์แล้ว หากขึ้นข้อมูลประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” ให้ทำการตรวจสอบยอดเงินเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น A – Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และถ้ามี LINE Official ของ BAAC Family ก็จะง่ายขึ้นในการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร เพราะจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินประกันรายได้เกษตรกร 64/2465 เข้าบัญชี และผู้ที่จะใช้แอปพลิเคชั่น A – Mobile จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงจะทำการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านแอปได้