วิธีหาแหล่งเงินทุนนอกระบบ แหล่งเงินทุนระยะยาว/ระยะสั้นใน 2023/2566

แหล่งเงินทุนคืออะไร และมีที่มาอย่างไร

 

ปัจจุบันธุรกิจรูปแบบใหม่ๆได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนอันมหาศาลในการหมุนเวียนและขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยกันว่าเงินทุนดังกล่าวที่ว่านี้ มันมีที่มาได้อย่างไร และการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

แหล่งเงินทุนคืออะไร

แหล่งเงินทุน คือ แหล่งหรือที่มาของเงินทุน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของที่ดิน เงินสด หรือแม้กระทั่ง ตึกและอาคาร ที่กิจการนั้นจะสามารถนำมาลงทุนหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำกำไรต่อธุรกิจได้

แหล่งเงินทุนมีที่มาอย่างไร

แหล่งเงินทุนนั้นมีที่มาได้จากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น เงินทุนที่ได้มากจากเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนโดยใช้ปัจจัยของตัวเองในการแบกรับความเสี่ยง เงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในกิจการนั้น ๆ นอกจากนี้การได้มาซึ่งเงินทุนอาจได้รับมาจากการกู้ยืมจากทางธนาคาร หรือการกู้ยืมนอกระบบ แต่หากพิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรขนาดใหญ่แล้ว แหล่งเงินทุนอาจจะได้รับจากการแบ่งหุ้นของบริษัทออกและนำออกจำหน่ายออกสู่สาธราณะ จึงเห็นได้ว่าเงินทุนนั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถทอดทิ้งและละเลยได้ แต่หาก

แหล่งเงินทุนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. แหล่งเงินทุนระยะสั้น คือ การจัดหาเงินทุนเพื่อนำเงินมาขับเคลื่อนการดำเนินกิจการที่มีเป้าหมายเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ กล่าวคืออาจเป็นการใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างพนักงาน หรือการดำเนินกิจการตามฤดูกาล ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดหาและชำระหนี้คืนไม่เกิน 1 ปี
  2. แหล่งเงินทุนระยะยาว มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาจเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาในการคืนทุนที่มากกว่า 1 ปี เช่น การลงทุนในการซื้อเครื่องจักมาดำเนินกิจการ ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องจักนั้นมีราคาและมูลค่าที่ค่อนข้างสูงแต่ก็มีความคุ้มค่าในด้านการลงทุน และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต่อการทำกำไรได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้อาจสามารถนำเงินทุนมาลงทุนในการขยายฐานการผลิตโดยอาจลงทุนในด้านสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน โกดังเป็นต้น

บทสรุปแหล่งเงินทุน

ดังนั้นเมื่อเห็นความสำคัญของแหล่งเงินทุนแล้ว การวางแผนในการใช้เงินทุนก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้ทุนออกไปได้ และยังป้องกันสภาวะกิจการฝืดเคืองอีกด้วย ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ช่วง Covid 2019-2023 หรือประมาณปี 2566 ด้วยแล้ว การหาเงินทุนนั้นอาจทำได้ยากยิ่งขึ้น เมื่อมีแหล่งเงินทุนที่ดีก็ควรรักษาไว้ให้ดีและใช้อย่างประหยัด จนกว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นปัจจัยทางแวดล้อมภายนอกขององค์กรไปได้ แต่การบริหารความเสี่ยงที่ดีก็จะเป็นส่วนช่วยให้สามารถเอาชนะวิกฤตที่เกิดจากปัจจัยภายในได้เช่นกัน แต่หากไม่สามารถฝ่าฟันไปได้ก็อาจจำเป็นต้องอาศัยจากแหล่งเงินทุนนอกระบบมาเป็นตัวช่วยในการหมุนเวียน ซึ่งแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยในการชำระเงินคืนก็จะสูงตามไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงควรศึกษาทิศทางของตลาดให้ดี เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดที่อาจตามมาจนก่อนให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ในที่สุด

แหล่งเงินทุนมีประเภทใดบ้าง?

สำหรับแหล่งเงินทุนมีทั้งแบบธนาคาร เอกชน และนอกระบบ

ตัวอย่างแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยมีอะไรบ้าง?

ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจได้แก่ สินเชื่อไทยพาณิชย์

จะขอกู้กับแหล่งเงินทุนต้องใช้เอกสารอะไร?

บริการกู้เงินผ่านแหล่งเงินทุนต่างๆ จะใช้พวกบัตรประชาชน สำเนาบัญชี รวมถึงเอกสารแสดงรายได้

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 10/02/2023 by อาจารย์กู้เงิน