ธอส ม.33 หรือสินเชื่อผู้ประกันตน ธอส สามารถสมัครได้ถึงวันไหน 2567

ธอส ม.33 มีข้อดีอย่างไร แล้วหมดเขตวันไหน

ธอส ม.33 หรือธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกันตน ม.33 โดยผู้ที่จะลงทะเบียนหรือสมัครจะต้องมีหนังสือรับรองสถานะประกันสังคมมาตรา 33 อีกทั้งยังต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธอส ม.33 ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันนั้น ๆ อีกด้วย สำหรับข้อดีของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 คือผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ม.33 เริ่มต้นที่ 1.99% ต่อปี สำหรับคนที่มีคำถามว่าสินเชื่อ ธอส ดังกล่าวหมดเขตวันไหน ก็กล่าวได้ว่าธอส ม.33 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 นั่นเอง ฉะนั้น ใครที่อยากกู้สินเชื่อประกันสังคมมาตรา 33 ก็อย่าลืมไปสมัครผ่านช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย และถ้าใครไม่เข้าใจรายละเอียดสินเชื่อ ม.33 ตรงไหน ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ ธอส หรือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเพิ่มเติมได้

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อธอส ม.33

สำหรับวัตถุประสงค์ของการกู้สินเชื่อธอส ม.33 มีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อ คือ 1. กู้สินเชื่อผู้ประกันตน ธอส เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากธนาคารอื่น ๆ 2. กู้ธอส ม.33 เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนทางออนไลน์หรือทางสาขา จะมีเงินต้นคงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาท และหากกู้ธอส ม.33 เพื่อไถ่ถอนจำนอง ท่านจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินที่เดิมย้อนหลัง 12 เดือน ในส่วนของเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ยื่นโครงการ ธอส 2567 ประกอบไปด้วย รหัสเข้าร่วมธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 ที่ได้รับจากทางแอพ GHB ALL GEN หรือ Line GHB Buddy หนังสือรับรองสถานะผู้ประกันตนมาตรา 33  และเอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามที่สถาบันการเงินกำหนด กล่าวได้ว่าธอส ประกันสังคมเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะให้วงเงินสูง ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยให้ผู้ประกันตนที่ต้องการใช้เงินในการไถ่ถอนจำนองบ้านที่ดิน หรือต้องการเงินไปซื้อที่อยู่อาศัย ได้สมหวังเสียที

อัตราดอกเบี้ยธอส ม.33 ที่ต้องรู้

เรื่องของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธอส ม.33 เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้เข้าร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนควรรู้เอาไว้ ซึ่งจากเงื่อนไขโครงการดังกล่าว ระบุว่าในปีที่ 1 – ปีที่ 5 ผู้กู้สินเชื่อธอส ม.33 ต้องเสียดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ปีที่ 6 – ปีที่ 8 ผู้กู้ธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เสียดอกเบี้ย MRR – 2.00% ต่อปี ในส่วนของปีที่ 9 จนหมดอายุสัญญา ผู้กู้สินเชื่อธอส ม.33 เสียดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส ม.33 จะได้วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางแอพ GHB ALL GEN ได้เลย ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสาขาเหมือนเมื่อก่อน

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024