ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา sme ฟรีค่าลงทะเบียนและคุณสมบัติไม่ยุ่งยาก (ใหม่)

เยียวยา sme คนละ 3000 มีข้อกำหนดอย่างไร?

 

เงินเยียวยา sme หรือที่เรียกว่าโครงการเยียวยา sme เป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ sme จากรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพคล่องให้ลูกจ้างบริษัทต่าง ๆ สามารถทำงานต่อไปได้ โดยมาตรการเยียวยา sme กำหนดไว้ว่าจะช่วยเหลือคนละ 3000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน และสูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขข้อกำหนดว่าผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา sme ต้องเป็นนายจ้างที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 พร้อมทั้งมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน และนายจ้างต้องสามารถรักษาระดับการจ้างงานได้อย่างน้อย 95% ขึ้นไป และที่สำคัญนายจ้างที่เข้าร่วม sme เยียวยา ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามเรทของแต่ละจังหวัดกำหนดไว้ หากท่านมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้ก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th สำหรับเอกสารที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา sme ได้แก่ สำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หากมีการมอบอำนาจให้ส่งไฟล์สำเนาหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

 

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา sme ได้เมื่อไร?

นายจ้างที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาล่าสุดซึ่งเป็นโครงการเยียวยา sme คงอยากทราบว่าลงทะเบียนเยียวยา sme ที่ไหนรวมถึงสามารถเช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบได้เมื่อไร ทั้งนี้ นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเยียวยา sme สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th และสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้หลังจากลงทะเบียน 5 วัน อย่างไรก็ดี รัฐจะโอนเงินเยียวยาไปให้กลุ่มนายจ้างที่ลงทะเบียนในระยะ 3 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 30 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 มกราคม 2567 สำหรับเงินเยียวยาธุรกิจ sme ที่ผู้ลงทะเบียนได้รับนั้นอยู่ที่ 3000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน และตามเงื่อนไขนายจ้างสามารถมีลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน รวมเป็นเงินไม่เกิน 600000 บาท โครงการ sme เยียวยาเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ sme เพราะหลายท่านอาจมีปัญหาสภาพคล่อง เป็นเหตุให้มีการเลิกจ้างพนักงานไปแบบเร่งด่วน ดังนั้นเงินเยียวยา sme จึงเป็นทางเลือกที่ทำให้นายจ้างไม่ต้องเลิกจ้างพนักงานและทำให้บริษัทกลับมามีสภาพคล่องที่ดีตามเดิม แต่นายจ้างต้องเช็คสิทธิ์ให้ดีว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ด้วย

 

โครงการเยียวยา sme กับโครงการเยียวยาคนทำงานกลางคืนเหมือนกันไหม?

โครงการเยียวยา sme กับโครงการเยียวยาคนทำงานกลางคืนแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนได้รับ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน กล่าวได้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา sme เป็นนายจ้างที่อยู่ในประกันสังคม มีการว่าจ้างพนักงานไม่เกิน 200 คน และนายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% อีกทั้งมีการจ่ายเงินพนักงานตามเรทที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยลูกจ้าง 1 คนจะได้เงินเยียวยาธุรกิจ sme ไม่เกินคนละ 3000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน ในส่วนของโครงการเยียวยาคนทำงานกลางคืน มีคุณสมบัติคือให้เงินแก่ลูกจ้างหรือนายจ้างไม่เกิน 5000 บาท ไม่ว่าจะอยู่ในประกันสังคมหรือไม่อยู่ก็ตาม สาเหตุที่คนทำงานกลางคืนได้เงิน 5000 บาท ต่างจากโครงการเยียวยา sme สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการของรัฐและวิกฤติโควิด 19 ที่เกิดขึ้นนั่นเอง อนึ่ง ด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้คนทำงานทั้งสองกลุ่มลำบากจึงเป็นเหตุให้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาล่าสุดทั้งสองโครงการนี้

ลูกจ้างที่ได้เงินเยียวยา sme เอาเงินไปทำอะไรดี?

เงินเยียวยา sme ที่จะถูกแจกจ่าบไปยังลูกจ้างนั้นคือ 3000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกัน 3 เดือน รวมเป็นเงินกว่า 9000 บาท เรียกได้ว่าโครงการเยียวยา sme หรือมาตรการช่วยเหลือ sme เยียวยาให้เงินช่วยเหลือเยอะกว่าโครงการรัฐอื่น ๆ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ดังกล่าว อนึ่ง ทางเลือกที่ดีกว่าการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคือการนำเงินเยียวยาธุรกิจ sme ไปต่อยอดให้เกิดรายได้เสริมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ท่านอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งรับสินค้ามาขายทางช่องทางออนไลน์ หรือเปิดร้านกับข้าวที่ใช้ต้นทุนไม่แพงมาก นอกจากนี้ ท่านใดที่ไม่มีความสามารถด้านการค้าขายหรือการทำธุรกิจ ก็อาจนำเงินเยียวยา sme ไปลงทุนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก เช่น สลากออมสิน สลากธกส หุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลที่ท่านสามารถลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านแอพเป๋าตัง เพียงแต่ต้องผูกกับบัญชีธนาคารไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม หรือถ้าใครมีเหตุต้องใช้เงินจากมาตรการเยียวยา sme ก็ใช้ซื้อเฉพาะของจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะเศรษฐกิจแบบนี้อาจพูดได้ว่าฟื้นตัวลำบาก

 

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเยียวยา sme สามารถสอบถามได้ที่ใดบ้าง?

มาตรการเยียวยา sme หรือโครงการเยียวยา sme อาจมีเงื่อนไขบางอย่างที่นายจ้างไม่เข้าใจ และอยากทราบรายละเอียดของsme เยียวยามากกว่านี้ โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10, คอลเซ็นเตอร์กระทรวงแรงงาน เบอร์ 1506 กด 2 หรือโทรหาคอลเซ็นเตอร์กรมการจัดหางาน เบอร์ 1694 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดที่อยากทราบได้ทุกอย่าง เช่น คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง? เงินเยียวยาธุรกิจ sme โอนเข้าวันไหน? เราสามารถตรวจสอบวันที่ sme เยียวยาได้อย่างไร? หรือเช็คสิทธิ์ได้ที่ใด? ทั้งนี้ โครงการเยียวยา sme อาจเป็นโครงการสุดท้ายของปี 2567 ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme ให้สามารถจ้างพนักงานในบริษัททำงานต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องมากนัก ในปี 2567 อาจมีลุ้นเหมือนกันว่าคงจะมีเงินเยียวยา sme เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างอีกครั้งถ้าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากว่าประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลง มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้น ตัวเลขอัตราว่าจ้างงานสูงขึ้น รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โครงการเยียวยาดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้เช่นกัน