บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ และเงินเข้าวันไหนดูกันชัดๆ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ใครมีสิทธิได้รับบ้าง

สำหรับคนที่จะได้รับสิทธิใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่นั้น มาดูกันก่อนว่าใครบ้างที่จะได้ใช้สิทธิบัตรใหม่ในเดือนมิถุนายน 2567 นี้บ้าง จากการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดและประกาศผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิใช้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไปแต่ต้องทำการยืนยันตัวตนให้ผ่านเรียบร้อยก่อนและหากยืนยันสำเร็จภายในวันที่ 26 พ.ค.66 ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567ได้แล้วสิทธิที่จะได้รับของผู้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่จะแตกต่างจากผู้ที่เริ่มใช้บัตรในเดือนเมษายนหรือไม่ มีอะไรเพิ่มเติมบ้างจะชี้แจงให้ทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ในช่วงต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่มีอะไรได้เพิ่มบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสำหรับผู้ได้ใช้สิทธิใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่าไหร่มาดูกันสำหรับวงเงินแรก คือวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ได้ 300 บาทและยังได้รับสิทธิย้อนหลังจากเดือนเมษายนด้วยอีก 2 เดือนเป็น 600 บาทรวมของเดือนมิถุนายนด้วยเป็น 900 บาทแล้ววงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่จากที่กำหนดไว้ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนจะได้เพิ่มอีก 20 บาทเป็น 100 บาทส่วนวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับค่าเดินทางรวมในระบบขนส่งสาธารณะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่สำหรับวงเงินส่วนนี้เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะได้รับเพียง 750 บาทต่อคนต่อเดือนไม่มีสิทธิย้อนหลังจะได้รับของเดือนมิถุนายนไปเท่านั้น ส่วน 2 วงเงินสุดท้ายได้เท่าไหร่ตามดูในช่วงสุดท้ายได้เลย

มาตรการบรรเทาค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่

สำหรับเงินอุดหนุนที่เป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาบัตรคนจนเดือนนี้ได้เท่าไหร่จากการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่นั้นจะได้ดังนี้ วงเงินค่าไฟฟ้าจะได้รับ 315 บาทและค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวต่อเดือนจะได้รับตามสิทธิตามปกติของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สิทธินี้จะรับได้ก็ต่อเมื่อไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์หรือสำนักงานผู้ให้บริการในพื้นที่ก่อนแล้วเงินส่วนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่เข้าบัญชีไหม วงเงินของค่าไฟฟ้าและน้ำประปาใหม่นี้จะไม่มีการโอนเข้าบัญชีของผู้รับสิทธิอีกแล้วแต่จะโอนไปให้ผู้ให้บริการจากกรมบัญชีกลางเองหรือหากคุณยังสงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่หรืออยากจะเช็คว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาทก็สามารถสอบถามได้ที่โทร.0-2109-2345 หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ