บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไง ดูวิธีใช้งานบัตรและช่องทางใช้สิทธิล่าสุด

สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงที่นี่มีคำตอบ

ตามที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้จัดให้มีการลงทะเบียนของผู้รายได้น้อยใหม่ทั้งหมดและกำหนดให้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 นั้น สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไง ก็สามารถติดตามการแนะนำว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67 ใช้ยังไงตามการรีวิวต่อไปนี้ ที่จะมีทั้งวิธีใช้บัตรในการใช้วงเงินต่าง ๆ ว่าสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างรวมไปถึงระยะเวลาและจำนวนเงินที่ใช้ได้สำหรับท่านที่ได้รับบัตรไปแล้วไม่รู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงและสำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่อาจจะสงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้ไหมก็จะแจ้งให้ทราบเลยว่าไม่สามารถใช้ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสำหรับการใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเดิมที่จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ส่วนรายละเอียดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงติดตามในช่วงต่อไปได้เลย

วงเงินซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไง

สำหรับวงเงินแรกที่จะพูดถึงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็คือ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับวงเงินนี้ใช้ได้กับร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่แวลา 05.00 น.-23.00 น.ของทุกวัน แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงก็ให้นำบัตรประชาชนไปยื่นที่เคาน์เตอร์ชำระค่าสินค้าและแจ้งผู้ขายว่าจะใช้สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทางร้านค้าจะใช้บัตรของคุณรูดผ่านเครื่อง EDC หรือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปถุงเงินแล้วคุณก็ต้องแจ้งรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารด้วย ส่วนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าสหุ้งต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงใช้แบบเดียวกันแต่ต้องใช้กับร้านค้าที่กระทรวงการพลังงานกำหนดไว้ให้สังเกตุดูป้ายที่หน้าร้านในส่วนของจำนวนเงินที่เกินก็ให้ชำระเป็นเงินสด ช่วงต่อไปจะแนะนำสำหรับวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถเมล์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงก็ติดตามต่อได้

จะเดินทางผ่านระบบขนส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไง 2567 สำหรับวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงมาดูกัน สำหรับวงเงินนี้เป็นวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรถเมล์ปรับอากาศที่ใช้ได้กับ รถเมล์ขสมก., รถ บขส., รถไฟฟ้า BTS, MRTและAirport Rail Link รวมไปถึงรถไฟด้วย เป็นการใช้วงเงินบัตรเพื่อซื้อตั๋วที่ห้องขายตั๋วก่อนขึ้นรถบัสหรือรถไฟหรือซื้อตั๋วบนรถเมล์ที่มีเครื่อง EDC อยู่บนรถโดยการยื่นบัตรประชาชนแล้วแจ้งคนขายตั๋วว่าจะใช้สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สุดท้ายจะเป็นวงเงินอุดหนุนค่าน้ำ 100 บาทและค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงสำหรับวงเงินนี้จะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิอีกแล้วแต่ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระให้แก่ผู้ให้บริการแทน หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงสามารถศึกษาทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการได้หรือสอบถามได้ที่โทร.0-2109-2345 ซึ่งจะมีเจ้าหนักงานคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยังไงให้ท่านได้ทราบ!

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567