แนวทางการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางต่างๆ ในปี 2023

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567

สารบัญ

สำหรับมาตรการช่วงเหลือประชาชนกับโครงการของภาครัฐ อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการใช้จ่าย ช่วยเหลือด้านการเงินในแต่ละเดือนให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่าย แล้วหากต้องการสมัครในครั้งแรก การพิจารณาจากเกณฑ์อะไร และหากได้รับสิทธิสามารถยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางไหน รวมถึงการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ใช้อะไรบ้าง และการยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน บทความนี้จึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 มาให้อ่านทำความเข้าใจไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

ก่อนจะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท หรือครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รวมถึงต้องเป้นผู้ไม่มีวงเงินกู้เกนหลักเกณฑ์กำหนด และต้องเป็นผู้ไม่มีบัตรเครดิต ถึงจะเข้าเกณฑ์และคุณสมบัติประกอบการสมัครก่อนทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก่อนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบัน จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทุกคน ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเข้าตรวจตรวจสอบสิทธิการอนุมัติก่อนจะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2024 ก่อนทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดอย่างไร

กลไกลการดำเนินงานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มแรกจากทำการเปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จากนั้นทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ารายชื่อผู้ลงทะเบียนนั้นตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เข้าสู่ช่วงเวลาการประกาศผลและให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบผลการสมัคร พร้อมทำการยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามวันเวลาที่กำหนด

ก่อนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการรายละเอียดอย่างไร

ผู้ผ่านการอนุมัติ สามารถเข้ายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่าย ๆ เพียงยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางออนไลน์หรือช่องทางของธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธอส โดยเปิดให้ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนในวันที่ 1 มีนาคม  2567 มีกำหนดวันสิ้นสุดการยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา 180 วันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 27 สิงหาคม 2567

 

เกณฑ์การพิจารณาและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านจำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารที่เจาะจงเฉพาะหรือไม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนได้รับสิทธิการใช้งานแล้ว จำเป้นต้องมีบัญชีผูกกับพร้อมเพย์ หือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเพื่อรับเงินโอนจากการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งาน โดยหากใช้เลขบัญชีพร้อมเพย์ในการรับเงิน ผู้สมัครจะใช้บัญชีธนาคารไหนก็ได้เพราะไม่มีกำหนดเรื่องบัญชีเฉพาะในการดำเนินงานโครงการนี้

ทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านก่อนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากพบว่าไม่ผ่านแก้ไขอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้ว แต่พบว่าไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิ ผู้สมัครนำข้อมูลเข้าติดต่อกับหน่วยงานของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกว่าการยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้ง โดยต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อจะได้ทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินพร้อมใช้งานตามวันเวลาที่กำหนด

หากขอยื่นอุทธรณ์สิทธิกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากพบว่าไม่ผ่านการอนุมัติใช้สิทธิ ผู้สมัครทำการยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวตนต้องมีเอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครรับสิทธิว่าไม่ว่าการอนุมัติจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่จำทำการพิจารณาข้อมูลก่อนอนุมัติให้ทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

หากเป็นผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างไร

หากได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแต่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนตรวจสอบผลการพิจารณาได้ เช่นผู้ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สามารถมอบอำนาจโดยเตรียมเอกสารให้ญาติมาตรวจสอบสิทธิหรือยืนยันตัวตนได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียม คือ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ เป็นต้นเพื่อให้อีกหนึ่งบุคคลนำมาตรวจสอบข้อมูลหรือยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามที่ประกาศของกระทรวงการคลังกำหนด โดยได้ประกาศรายชื่อเพื่อให้เข้ายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทำการใช้สิทธิภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับเงินช่วยเหลือ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เจ้าที่หน้าผู้ให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร 0-2109-2345 หรือที่ Call Center ของกรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวันทำการเวลาราชการ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สมัครอย่าลืมปฏิบัติตามระเบียบของการใช้บัตรอย่างเคร่งครัด เพื่อการลทะเบียนครั้งถัดไปจะได้ผ่านการอนุมัติได้ง่าย