วิธีเข้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ พร้อมแนะนำว่าใช้ยังไงในปี 64

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  2567

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  2567  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐ ที่ต้องการแบ่งเบาภาระกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)  14 ล้านคนและกลุ่มประชาชนในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านคน โดยเป็นการโอนเงินช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพโดยให้วงเงินรวมแล้วไม่เกิน 1,800 บาทตลอดการดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อในปี 2024 นี้ เรียกได้ว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อคือโครงการที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อย หรือกลุ่มที่ขาดความสามารถในการหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเอง

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีประชาชนที่เข้าข่ายมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 2.5 ล้านคน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

 • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน
 • ผู้ขาดที่พึ่งพิง
 • ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

โดยสามารถเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้ที่เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม  ในหัวข้อ เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

การลงทะเบียนเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  สามารถสมัครลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อออนไลน์ได้ในแอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
 2. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 3. เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือ  บัตรประชาชนตามสิทธิ
 4. สแกนบัตร และกรอกข้อมูล
 5. กดยืนยัน เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น การลงทะเบียนเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

  วิธีใช้งานโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั้นก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งหลายคนหลังจากลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วอาจสงสัยว่าแล้วจะใช้ยังไง โดยเพียงแต่ทำตามขั้นตอนตามรีวิวของเรา โดยหากท่านเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อว่ามีสิทธิและสมัครลงทะเบียนรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นต่อได้ดังนี้ 

 1. เปิดแอพพลิเคชั่นถุงเงินขึ้นมา จะเห็นเมนู เพิ่มกำลังซื้ออยู่ทางด้านซ้ายให้เรากดเข้าไปได้เลย
 2. สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ให้เลือกเมนูสแกนบัตรประชาชน
 3. ทำการสแกนบัตรประชาชนของท่านเพื่อให้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 4. ระบบจะขึ้นบัตรประชาชนของเราขึ้นมา ให้เราตรวจทานความถูกต้อง
 5. กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการชำระ 
 6. เลือกยืนยันการชำระเงิน
 7. ใส่ Pin หรือสแกนหน้ายืนยันคุณสมบัติอีกครั้ง 
 8. กดยืนยันการชำระเงิน
 9. ระบบจะแสดงผลการชำระที่หน้าจอ

เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับรีวิว 9 ขั้นตอนการทำรายการง่ายๆ สำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพื่อรับสิทธิการช่วยเหลือกจากรัฐบาลทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และผู้ถือบัตรประชาชนตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   ที่มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนและเปิดใช้งานตามสิทธิได้เลย 

นับได้ว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ถ้าหากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมได้ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงทำการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในรูปแบบของวงเงินที่ให้ไปซื้อสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการร์นี้ไปด้วยกัน 

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024