อัพเดทข่าวประกันรายได้ข้าว พร้อมวิธีตรวจประกันรายได้ข่าวผ่านทางออนไลน์

ประกันรายได้ข้าว คืออะไรมาทำความเข้าใจรูปแบบของมันกันก่อน

 

ประกันรายได้ข้าว หรือ ประกันรายได้ข้าวคือโครงการที่ให้บริการด้านสร้างความมั่นคงของรายได้เพื่อให้การชาวเกษตรกร ได้มีเงินเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้งานได้อีกต่อๆ ไปเป็นหลักประกันรายได้ข้าวล่าสุด เพื่อประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาขีพของชาวเกษตรกรนั้นเอง โดยจะมีรูปแบบมากมายไม่ว่าจะเป็น ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกันสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ราคา ชดเชยราคาข้าวไม่กลับมามีราคาที่สูงกว่าเดิมเพื่อให้ชาวนามีจิตใจที่จะมาทำ ประกันรายได้ข้าว นั้นเอง โดยในปัจจุบันตอนนี้สามารถทำการตรวจสอบประกันรายได้ข้าวได้ด้วยตัวเองแล้วในปัจจุบัน มีสองช่องทางคือ  ผ่านธนาคาร ธกส และช่องทางการตรวจสอบออนไลน์ โดยถ้าใครอยากทำ ประกันรายได้ข้าว ด้วยตัวเองสามารถทำได้แล้ววันนี้ที่ช่องออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากมาย แต่ถ้าเป็นช่องทาง ผ่านธนาคาร ธกส ก็จะต้องมีคุณสมบัติมากขึ้นมานิดหน่อยแต่เราจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังกันว่าคืออะไร ในย่อหน้าถัดไป ในปี 2024

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถ ประกันรายได้ข้าว ได้นั้นจะต้องมอะไรบ้าง?

  • คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถทำ ประกันรายได้ข้าว ได้นั้นจะต้องเป็นชางเกษตรกรไทยที่ขึ้นว่าเข้าร่วมลงทะเบียนเกษตรกร หลักประกันรายได้ข้าวล่าสุด แถมจะต้องขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพราะรัฐบาลจะแจกเงินดังนี้คือ 
  • คนที่สามารถทำหลักประกันรายได้ข้าว นั้นจะต้องมีข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 เพราะถ้าเกินกว่านี้ ในการอัพเดพข่าวล่าสุดที่ประกาศออกมาจะไม่แจกเพราะได้ไม่เท่าเทียมกัน นั้นเอง โดยใครที่ไม่แน่ใจว่ามีครัวเรือนละเท่าไหร่ ให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะ ลงทะเบียน เพื่อชดเชยราคาข้าว
  • ข้าวเปลือก หอมมะลินอกเขต ตันละ 14000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยอายุของผู้ที่จะสามารถทำการ ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว จะต้องมี 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปพร้อมกับมีสัญชาติไทยถึงจะสามารถใช้บริการ ราคาประกันรายได้ข้าว พร้อมทำการตรวจประกันรายได้ข้าวในปัจจุบันนั้นเอง

วิธีการเข้าร่วมโครงการ ประกันรายได้ข้าว มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  1. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ หลัก ประกันรายได้ข้าว หรือ ประกันรายได้ข้าวล่าสุดนั้น จะต้องทำการขึ้นทะเบียนการเกษตรกรไว้ก่อนแล้วอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับปลูกพืชตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ 3 ชนิดก็คือ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับทาง ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามที่อยู่ลำเนาของท่าน และเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้คือ บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อไปขึ้นขอทะเบียนพร้อมเอกสาร
  2. ขั้นตอนการสมัครจะมีให้เลือกสองช่องทางคือ ผ่าน ธนาคารธกส ที่ธนาคารโดยตรง หรืออีกช่องทางก็คือ ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อท่านตัดสินใจได้แล้วก็ให้เลือกรูปแบบที่อยากทำ ประกันรายได้ข้าว 
  3. เข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารธกสออนไลน์ จากนั้นเลือกรูปแบบและตรวจสอบที่ท่านอยากทำรายการไม่ว่าจะเป็น ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชดเชยราคาข้าว หรือ ค้ำราคาประกันรายได้ข้าว
  4. จากนั้นให้เลือกสมัครแล้วทำการกรอกเอกสารที่ต้องใช้กับทาง ประกันรายได้ข้าว อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นก็รอ อัพเดพข่าวพร้อมรายละเอียดได้ผ่านช่องทางออนไลน์ว่าท่านได้สิทธิหรือไม่

นโยบายของประกันรายได้ข้าว รายละเอียดมีอะไรบ้าง?

นโยบายของโครงการ ประกันรายได้ข้าว นั้นมีการช่วยเหลืออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น 

นโยบายเร่งด่วน จัดทำเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร / ระบบประกันภัยความเสี่ยงของราคาข้าว จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อช่วยในการเยียวยา ราคาประกันรายได้ข้าว ให้ราคาสมดุลนอกจากนี้ยังทำการช่วยเหลือ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกด้วย

นโยบายต่อมาของ ประกันรายได้ข้าว คือนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ(ภาคเกษตร) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อชดเชดราคาข้าว ให้ชาวนา โดยไม่เพียงพอแค่นั้นเพราะยังสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แถมยังมีรายละเอียด ที่น่าสนใจอีกก็คือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ

โดยนโยบายสุดท้ายก็คือที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำให้คนสนใจในการทำ ประกันรายได้ข้าวกันมากขึ้นเพราะ คุ้มครองแถมฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยเหลือ  ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชดเชยราคาข้าว ในปัจจุบัน

สิทธิพิเศษในการทำประกันรายได้ข้าว มีอะไรบ้าง?

สิทธิพิเศษในการทำ ประกันรายได้ข้าว  หรือ ประกันรายได้ข้าวล่าสุด นั้นคือทางรัฐบาลได้ทำการช่วยเหลือเกษตรกรทุกคนที่เดือดร้อน โดยจะเป็นการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชดเชยราคาข้าว โดยรอบใหม่นี้จะแจกถึง 4 ล้านกว่าครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือนทำให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ ประกันรายได้ข้าวคือ นั้นเกือบถึง 5 ล้านคนกันเลยทีเดียว แถมวิธีการสมัครใช้บริการ ประกันรายได้ข้าว   ในปัจจุบันตอนนี้ทำได้ง่ายมากคือช่องทางออนไลน์ และ ผ่านทางธนาคาร ธกส โดยแล้วแต่ท่านเลยว่าสะดวกที่จะใช้บริการในทางไหน เพราะถ้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกัน หลักทรัพย์ประกันใดๆ ทั้งสิ้นในการที่จะ ตรวจสอบประกันรายได้ข้าว โดยมีรายละเอียด ให้ทำการตรวจสอบในช่องทางที่ง่ายมากคือเข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 2 ชั่วโมง โดยแค่ทำการกรอกเอกสารคือเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คประกันรายได้ข้าว   แถมสามารถทำการทราบผลการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติได้ทันทีผ่าน SMS มือถือของท่านนั้นเองในปี 2024

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024